9 czerwca 2020

E-wykład o wsparciu IT w Arvato Supply Chain Solutions

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów kierunku Logistyka na Politechnice Poznańskiej, został określony temat, który wzbudził największe zainteresowanie: „Wsparcie IT w usługach logistycznych w Arvato SCS na przykładzie klienta z branży odzieżowej”. W organizację tego wydarzenia zostało zaangażowane Studenckie Koło Doskonalenia Procesów na Wydziale Inżynierii Zarządzania PP. Z racji ograniczeń wynikających z pandemii, wykład został przeprowadzony w formule online za pośrednictwem oficjalnej platformy Politechniki Poznańskiej, e-meeting. 25 maja 2020 r. w godzinach wieczornych blisko 45 studentów zebrało się w wirtualnym pokoju, aby wysłuchać prezentacji Teresy Galewskiej, Junior SAP Consultant, oraz usłyszeć odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania.

E-wykład został podzielony na 2 części: godzinną prezentację oraz 30-minutową sesję Q&A. We wstępie została omówiona specyfika branży odzieżowej, która jest jedną ze strategicznych dla Arvato SCS. Następnie podjęto studium przypadku wybranego Klienta, gdzie zaprezentowano uproszczony schemat łańcucha dostaw z perspektywy operatora logistycznego (Arvato). Wyjaśniono różnice pomiędzy magazynem fizycznym, a wirtualnym, aby kolejno przejść do części poświęconej Działowi IT. Jego zasada działania oraz pełnione funkcje zostały uzupełnione o omówienie wybranych obszarów kompetencji, tj. IT Project maganera, Konsultanta SAP, Programistów ABAP i FIORI.

Następnie przeszliśmy do wspólnego obejrzenia krótkiego filmu pt. „Logistyka e-commerce – fulfillment: Arvato Supply Chain Solutions Polska”, aby następnie poddać go szczegółowej analizie. Każdy proces magazynowy omówiono od strony operacyjnej z uwzględnieniem towarzyszących rozwiązań informatycznych, np. transakcji w SAP, aplikacji skanerowych FIORI czy systemu pick by light. W podsumowaniu zostało zawarte stwierdzenie, że współczesny magazyn nie może istnieć bez infrastruktury i wsparcia IT, co stanowiło myśl przewodnią tego wykładu.

Ta inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród studentów, z uwagi na liczne pytania, które pojawiły się podczas sesji pytań i odpowiedzi. Dotyczyły one szczegółów związanych z przedstawionymi procesami logistycznymi, projektowania rozwiązań w SAP, usprawnień, czy procedur wdrożonych na czas pandemii. Na zakończenie uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie, w którym wygraną była indywidualna sesja z zakresu doradztwa zawodowego z Senior HR Business Partner, Sandrą Ciszonek.

E-wykład stanowił atrakcyjną formę do poszerzenia wiedzy z zakresu zarówno logistyki, jak i informatyki.  Studenci kierunku Logistyka w przyszłości będą stanowić kadrę pracowniczą w branży TSL. W ramach organizacji będą współpracować z działami IT, a być może nawet je współtworzyć. Niewykluczone, że zasilą także szeregi Arvato Supply Chain Solutions. Stąd ważne jest edukowanie tej grupy odbiorców w zakresie roli, jaką pełnią zespoły IT oraz ich wsparciu w procesach magazynowych.