Automatyzacja

W drodze do doskonałości operacyjnej

Automatyzacja i robotyka odgrywają coraz większą rolę w logistyce. Złożoność procesów, powiązania kanałów sprzedaży w omnichannel, peaki sprzedażowe, oczekiwana szybka dostawa oraz indywidulane wymagania klientów sprawiają, iż prace magazynowe z użyciem samych rąk nie są wystarczająco wydajne. Powtarzające się ciągłe procesy, a także m.in. kompletacja zamówień mogą być obsługiwane w sposób automatyczny, który jest bardziej efektywny.

Dla Arvato automatyzacja jest istotnym filarem strategii digitalizacji procesów. Z tego powodu w dziale inżynierii logistyki utworzono dział automatyzacji, który sprawdza i ocenia oferty technologiczne i innowacyjne dostępne na rynku, a także bada możliwość zintegrowania ich z procesami logistycznymi.

„Najważniejszy jest rezultat końcowy wprowadzonych zmian, a także możliwość skalowania rozwiązań automatyzacji, które można wykorzystać globalnie w sposób wydajny i niezawodny| - mówi Ralph Bamberg, dyrektor nowego działu.

Kombinacja odpowiednich rozwiązań automatyki oparta jest na zasadzie modułowej. Dla klientów zestawiono szeroką gamę modułów, których dobór spełnia zindywidualizowane wymagania. Jednocześnie zasada modułowa powoduje standaryzację komponentów automatyki. Dogłębne poznanie wymagań klientów pozwala nam rozwijać się razem z nimi.

Obecnie w różnych lokalizacjach wdrażamy różnorodne rozwiązania automatyzacji. Wszystkie przykłady są zgodne ze strategią cyfryzacji Arvato Supply Chain Solutions, w których kluczową rolę odgrywają rozwiązania automatyzacji dla klientów w konkretnych lokalizacjach.

Automatyzacja magazynu z rozwiązaniami AGV

Arvato Supply Chain Solutions rozpocząłp wieloetapowy projekt pilotażowy w celu zautomatyzowania swojego centrum logistycznego w Landsberg pod Halle. W pierwszym etapie wdrożono bezzałogowy system transportowy (AGV).

Dynamiczny system wahadłowy VVA

Zastosowanie w centrum logistycznym Gütersloh systemu wahadłowego pozwala przyspieszyć procesy logistyczne.

System zastosowano w magazynie wysokiego składu. Pozwala on zwiększyć przechowywanie artykułów ad hoc z 25 000 do ponad 60 000 sztuk. Jednocześnie wydajność przy procesie pakowania zwiększyła się o 60 proc. 

Pick-by-Vision

Wykorzystanie spacjalnych danych z wykorzystaniem technologii, które powoli stają się trendem w logistyce. Technologia ta została wprowadzona w magazynie Gütersloh we współpracy z firmą Sennheiser.