Automatyzacja w magazynie - system Autostore

Cyfryzacja i szybki rozwój e-commerce stawiają przed firmami wiele wyzwań logistycznych. Aby niezawodnie obsługiwać wzrastające wolumeny, operatorzy muszą dostosować swoją wydajność logistyczną do rosnącej dynamiki. Często jest to możliwe tylko dzięki nowoczesnym rozwiązaniom automatyzacji, które pozwalają na bardziej optymalne wykorzystanie istniejącej przestrzeni magazynowej, a przebieg kompletacji zamówień na bardziej ergonomiczne i wydajne ustawienie tego procesu.

Arvato Supply Chain Solutions koncentruje się również na automatyzacji w swoich lokalizacjach na całym świecie w ramach kompleksowej strategii cyfryzacji. Oprócz rozwiązań transportowych (Shuttle system) w zakresie łańcucha dostaw, Arvato wykorzystuje przede wszystkim system AutoStore służący do kompletacji zamówień. Łączy on w sobie najwyższą "gęstość" składowania produktów, spośród wszystkich zautomatyzowanych magazynów produktów małogabarytowych z bardzo dużą przepustowością oraz umożliwia szybkie skalowanie procesu, w zależności od zapotrzebowania.

Efektywne wykorzystanie powierzchni oraz elastyczność

„Współpracujemy z wieloma klienta, zwłaszcza w zakresie produktów konsumenckich oraz healthcare, przy obsłudze głównie e-commerce oraz towarów, które bardzo dobrze nadają się do automatycznego przechowywania i wyszukiwania przy użyciu rozwiązania AutoStore” – wyjaśnia Bernhard Lembeck, który kieruje w nowym działem Future Warehouse Department w Arvato Supply Chain Solutions

Działanie AutoStore opiera się na podstawowej idei prostego układania pojemników "jeden na drugim" bez dodatkowych wolnych  korytarzy. Umożliwia to magazynowanie na możliwie najmniejszej przestrzeni, zapewniając jednocześnie wydajne i ergonomiczne procesy w zakresie zatowarowania i kompletacji. Na górze konstrukcji znajdują się specjalne tory na których poruszają się roboty które chwatają odpowiednio rozstawione pojemniki.

Dzięki systemowi AutoStore istniejącą pojemność magazynową można zwiększyć czterokrotnie bez konieczności przeprowadzki do nowego budynku. Jednocześnie przepustowość realizacji zamówień można zwiększyć aż dziesięciokrotnie bez zatrudniania dodatkowego personelu. W ten sposób system zrewolucjonizował rynek zautomatyzowanego przechowywania małych produktów. Obecnie na całym świecie działa ponad 600 systemów Autostore: od systemu z 1000 pojemnikami i trzema robotami, a także po systemy z ilością ponad 350 000 pojemników i 250 robotami. Dla Petera Bimmermanna, Business Development Managera D/A/CH & CEE oraz dyrektora zarządzającego AutoStoreSystem GmbH, sukces ten jest częścią rosnącej dynamiki w niektórych branżach lub dla poszczególnych grup produktów, co wymusza na firmach przede wszystkim elastyczności.

Aby móc zagwarantować bezpieczną dostawę w każdej sytuacji, to automatyzacja w magazynie nie ma alternatywy. Jednocześnie procesy powinny pozostać łatwe w zarządzaniu, a wydajność systemu powinna być dostosowana do wymaganej pojemności.

Peter Bimmermann
Business Development Manager D/A/CH & CEE und Geschäftsführer der AutoStoreSystem GmbH

Kolejną zaletą systemu jest to, że okres wdrożenia AutoStore jest znacznie krótszy niż w przypadku innych rozwiązań automatyki magazynowej. Średni czas uruchomienia projektu wynosi od 6 do 12 miesięcy. Ponadto system można elastycznie dostosowywać do nowych wymagań w zakresie wydajności, pojemności oraz ilości stacji roboczych. Ze względu na standardowe moduły i łatwość, z jaką można rozbudować system, AutoStore może "rosnąć" wraz ze wzrostem wolumenu wysyłkowego klienta: albo przez dodanie większej liczby robotów i stacji roboczych w celu zwiększenia przepustowości, albo przez dodanie większej liczby lokalizacji składowania aby magazynować więcej pozycji produktów.

„Skalowalność i elastyczność to podstawowe wymagania dla naszych rozwiązań automatyzacji – a tym samym ważny warunek, aby rozwiązania było wykorzystywane jako model dla klientów z innych branż i możliwe było wdrożenie w dodatkowych lokalizacjach”, podkreśla Bernhard Lembeck. „Obecnie wdrażamy nasz piąty system AutoStore”.

Senior Logistics Engineer bei Arvato Supply Chain Solutions

AutoStore wykorzystywany przy projekcie omnichannel dla klienta Rituals w lokalizacji Gennep (NL)

Pierwszy system AutoStore o pojemności 30 000 pojemników, 36 robotów i sześciu portów został uruchomiony przez Arvato Supply Chain Solutions w 2019 r. w Gennep w Holandii dla klienta e-commerce -  Rituals Cosmetics.

„Zainwestowaliśmy w automatyzację, aby móc poradzić sobie ze wzrostem wolumenów naszych klientów, który jest napędzany głównie przez e-commerce i zmieniającą się strukturę zamówień”, mówi Maurijn Hellenthal, szef projektu AutoStore w Gennep w Arvato. Dzięki bardzo kompaktowemu składowaniu w systemie AutoStore wymagana przestrzeń została zmniejszona o połowę w porównaniu z magazynem ręcznym, a w systemie AutoStore można przechowywać dwa razy więcej artykułów niż dotychczas.

Jako dostawca rozwiązań posiadający własny dział centralny, który łączy doświadczenie w zakresie logistyki operacyjnej, know-how, informacji na temat lokalizacji i dogłębną wiedzę na temat technologii automatyzacji, Arvato dalej rozwijał i dostosowywał system wraz z AutoStore.

Ponieważ, podczas gdy standardowe zamówienia są kompletowane jedno po drugim (w magazynie małych produktów), Arvato zainstalowało w każdym porcie w Gennep stację kompletacji wielozamówieniowej ze 120 regałami typu put-to-light. Dzięki tej metodzie w jednym porcie i z jednego pojemnika magazynowego można skompletować do 120 pozycji zamówienia, co jest bardzo wydajne ze względu na strukturę zamówienia z wieloma artykułami A i tylko od trzech do czterech artykułów na zamówienie. Bazując na tej pojemności, rozbudowa systemu AutoStore była planowana dopiero w 2025 roku. Ale podczas gdy w zwykłe dni trzeba było odebrać od 3000 do 5000 zamówień z firmy Rituals, to podczas lockdownu magazyn osiągnął swoje graniczne możliwości.

Covid naprawdę rzucił nam wyzwanie. Wzrost zamówień e-commerce w lockdownie był ogromny. Nagle ilość zamówień wzrosła od 10 000 do 40 000 ”.

Maurijn Hellenthal
Senior Logistics Engineer bei Arvato Supply Chain Solutions

Dlatego na początku kwietnia 2020 r. Arvato wspólnie z Rituals zdecydowało się na rozbudowę obiektu i zainstalowanie dwóch dodatkowych bramek odbioru towarów, 65 robotów i 6 dodatkowych portów. Od etapu planowania do podpisania umowy minęły zaledwie dwa tygodnie. Pierwszych 15 robotów można było zainstalować już na początku maja, a na początku czerwca zakończono planowaną rozbudowę o łącznej ilości 101 robotów oraz 12 portów oraz wielozamówieniowych miejsc do kompletacji typu put-to-light. Uruchomienie przebiegło bardzo szybko i dało nowe możliwości realizacji zamówień firmy Rituals, która zanotowała bardzo szybki wzrost w e-commerce.

Arvato Supply Chain Solutions wykorzystuje doświadczenie zdobyte podczas wdrażania i rozbudowy obiektu Gennep w swoich innych projektach AutoStore. Na przykład system z 50 000 lokalizacjami pojemników i 52 robotami jest obecnie instalowany dla klienta healhcare w centrum dystrybucji w Memphis. Firma ta jest wiodącym globalnym graczem technologii medycznej, dla której Arvato odpowiada za całą logistykę i dystrybucję w USA.

W Niemczech dwa kolejne systemy AutoStore są również wdrażane wspólnie z firmą AutoStore w Dortmundzie i Hamburgu. „Przy odpowiednim poziomie automatyzacji magazynu, wydajne i bezbłędne procesy mogą być realizowane z wyższą przepustowością. Oszczędza to koszty oraz zwiększa wydajność i elastyczność w radzeniu sobie z peakami wysyłkowymi”, podsumowuje Bernhard Lembeck. „Ponadto, jak pokazała płynna ekspansja w Gennep, oznacza to, że jesteśmy również dobrze przygotowani na przyszłość”.

Sie interessieren sich für unsere Lagerautomatisierung? Dann melden Sie sich gerne bei uns!

Maurijn Hellenthal

Maurijn Hellenthal

Senior Logistics Engineer