Bardziej wydajne procesy dzięki zastosowaniu Bagsorter

Bagsorter to technologia wykorzystywana w magazynie, która automatyzuje zarządzanie zwrotami i sprawia, że proces ten jest znacznie wydajniejszy. Dzięki rozwiązaniu zmniejszone są odległości do pokonywania w magazynie, a tym samym wydajność operacyjna wzrasta, co ma przede wszystkim znaczenie podczas peaków wysyłkowych. Towary, głównie ze zwrotów trafiją do specjalnych worków, które stają się ich miejscem magazynowania.

System pozwala elastycznie dostosowywać moc produkcyjną do aktualnego popytu, zarówno podczas krótkoterminowych wzrostów wolumenów zamówień, np. poprzez sprzedaż towarów promocyjnych, jak i podczas wahań sezonowych.

Żeby towary ze zwrotów nie trzeba było przekazywać do magazynu ręcznego, a jednocześnie zapewnić ich  szybką dostępność w stanach magazynowych, artykuły są tymczasowo składowane w magazynie buforowym. Doświadczenie pokazuje, że w branży fashion około 90 procent zwracanych artykułów jest w kolejnych dniach kupowanych w innych zamówieniach. Zatem podczas przetwarzania zamówień,  w pierwszej kolejności korzysta się z towarów z magazynu buforowego, co zdecydowanie zmniejsza nakład pracy.

Aby zawsze mieć "pod ręką" wystarczającą ilość towarów, część produktów pobieranych jest z magazynu głównego i  składowanych w magazynie buforowym. W przypadku zamówień z kilkoma artykułami, system automatycznie sortuje pojedyncze torby ze znajdującymi się tam towarami i we właściwej kolejności transportuje je do stacji pakowania.

Specjalna skalowalność omawianego sortera wynika z jego dynamicznego buforu. W tym buforze zamawiane i zwracane produkty są przechowywane w workach i nie muszą być pobierane ręcznie. Każda torba, wyposażona jest w chip RFID, która „sparowana” jest dokładnie z jednym fizycznym przedmiotem. Mogą to być towary leżące lub wiszące, a także buty lub akcesoria.

Maksymalna pojemność

ok 198.000 worków

Doskonałość techniczna

do 15.000 produktów /h

Sprawność obsługi procesów

Czas od zamówienia do wystawienia faktury: 6 godzin

Zastosowanie systemu zapewnia znaczną poprawę zarządzania zwrotami – co bez wątpienia wpływa na zadowolenie klienta. Dzięki tej nowej technologii,  zwracane artykuły są gotowe do ponownej sprzedaży już po 45 minutach, co sprawia, że w sklepie internetowym ​​mniej produktów ma status "wyprzedane".

Na efektywność całego procesu wpływa również zastosowanie bufora dynamicznego.Około 50 proc. pobieranych towarów znajduje się w magazynie buforowym, dzięki czemu pomijane są etapy pośrednie podczas realizacji zamówienia z magazynu kompletacyjnego.

You are interested in our warehouse automation?

Then get in touch with us!