Order-to-cash

O krok przed konkurencją

Im więcej usług jest świadczonych dla danego klienta w łańcuchu dostaw, tym płynniej łączą się ze sobą poszczególne procesy. Wzrasta efektywność kosztowa łańcucha dostaw, a zmniejsza się prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Cały proces order-to-cash – od przetwarzania zamówienia, poprzez obsługę klienta, po zarządzanie płatnościami – kontroluje bowiem jeden dostawca. W ramach procesu systemy zarządzania zamówieniami zbierają i analizują wszystkie istotne informacje od klientów, a zarządzanie danymi stanowi podstawę analizy i dalszego rozwoju.

Dodatkowe kompetencje w takich dziedzinach jak: zarządzanie zwrotami, monitowanie dłużników czy kwestie celne, a także niezwykle szeroki zakres usług, pozwalają na objęcie obsługą każdego etapu w łańcuchu dostaw klienta. Jest to kluczowy atrybut Arvato, odróżniający nas od konkurencji.

83 kraje
13 języków
>500 pracowników

Jedno rozwiązanie

Jednym z klientów, który powierzył Arvato obsługę całego cyklu order-to-cash, jest spółka z sektora technologii medycznych z siedzibą w USA. W 2016 roku spółka ta poszukiwała partnera do przeprowadzenia wejścia na rynki w regionie EMEA – i wybrała Arvato.
Nie było wówczas wiadome, że przedsiębiorstwo rozwinie się w tak niewiarygodnym tempie, jak to się później stało. Po trzech latach Arvato nie tylko obsługuje procesy logistyczne firmy, ale także różne inne etapy cyklu order-to-cash, od przyjmowania zamówień po utylizację przeterminowanych produktów.

Oferując realizację wszystkich procesów związanych z cyklem order-to-cash, Arvato dostarczyło kompleksowe rozwiązanie unikalne w branży zdrowotnej – takie, które przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym podmiotom: naszemu klientowi, klientom naszego klienta i konsumentom. „Tym samym odkryliśmy przykład najlepszej praktyki, który ukazał nam potencjał zawarty w takim podejściu biznesowym. Pomimo że nie możemy zastosować tego modelu dokładnie w takiej samej formie w odniesieniu do innych klientów, służy nam on jako źródło istotnych informacji dla nowych projektów order-to-cash” – stwierdza Stefan Weidt, wiceprezes ds. healthcare w Arvato Supply Chain Solutions.

Doszliśmy do tego opracowując kompletne rozwiązanie, unikalne w branży, które obejmuje wszystkie komponenty łańcucha dostaw. Każdego dnia pracownicy Arvato otrzymują setki zamówień ze szpitali, klinik oraz od innych podmiotów na artykuły medyczne, takie jak np.: cewniki, rękawiczki diagnostyczne, strzykawki czy inne produkty ochrony zdrowia. Zamówienia są wprowadzane do systemu poprzez dedykowaną platformę informatyczną, na której przechowywane są wszystkie dane związane z projektem i procesy klienta, po czym inicjowana jest procedura ich obsługi.

Podmioty, które składają zamówienia, komunikują się w rzeczywistości z usługodawcą, a nie bezpośrednio z producentem, ale nawet nie odczuwają różnicy. „Działamy wyłącznie w imieniu klienta, a nie jako Arvato. Pozostajemy w tle, a nasze działania sprawiają, że odbiorcy są zadowoleni i powracają do naszego klienta” – informuje Stefan Weidt, który dodatkowo wyjaśnia jak to się stało, że spółka rozwinęła się tak dynamicznie: „Kiedy nasz klient wszedł na rynki w regionie EMEA w 2016 roku nie posiadał ani lokalnych struktur sprzedaży, ani własnej sieci dystrybucyjnej. Zasadniczo rozpoczęliśmy ten projekt od podstaw, na samym początku tworząc skalowalne rozwiązania, które później mogliśmy w łatwy sposób rozszerzać. To zaś pozwoliło nam płynnie dostosowywać się do intensywnego wzrostu klienta w ostatnich latach”.

Proces order-to-cash, który został stworzony specjalnie dla klienta w zakresie logistyki farmaceutycznej.

Rozwój razem z klientem

Od początku naszej współpracy nie tylko zwiększał się wolumen usług, ale także stale poszerzał ich zakres. Dodawaliśmy szereg nowych rozwiązań oraz niezliczone ulepszenia. „Obecnie nasz klient uznaje nas za swoistą >>centralę<< w swoim globalnym łańcuchu dostaw” – wyjaśnia Stefan Weidt. „Taki status pozwala nam na dostarczanie towarów bezpośrednio do szpitali w 13 krajach. To samo odnosi się do wielu dystrybutorów w innych państwach. Jednocześnie producenci, którzy zawarli umowy z naszym klientem, mogą wysyłać swoje produkty bezpośrednio do nas, co pozwala na zredukowanie liczby uczestników łańcucha dostaw, zmniejszenie złożoności procesów i wyeliminowanie potencjalnych źródeł błędów. Klient osiąga swoje ważne cele strategiczne, a my możemy wygenerować dla niego więcej wartości dodanej” – dodaje Weidt.

„Zakres usług Arvato jest szerszy i globalna pozycja lepsza niż w przypadku innych usługodawców z branży. Jeśli połączymy wszystkie nasze kompetencje, tworząc spójne rozwiązania, wówczas cykl order-to-cash będzie zapewniał ogromne korzyści zarówno nam, jak i naszym klientom”.

Stefan Weidt
wiceprezes ds. healthcare – Arvato Supply Chain Solutions

Zarządzanie cyklem order-to-cash

Oferujemy cały zakres usług w ramach cyklu order-to-cash – od przyjmowania zamówień, poprzez obsługę klienta i zarządzanie danymi, po przetwarzanie płatności i obsługę zwrotów, dzięki czemu możemy tworzyć doskonałe rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego klienta. Poznaj doskonałe rozwiązanie dla swojej firmy!

Zobacz więcej