Order-to-cash - rozwiązania dla branży wydawniczej

Od zlecenia sprzedaży do otrzymania płatności

Od 60 lat dział Arvato Supply Chain Solutions Wydawnictwa (VVA, niem. Vereinigte Verlagsauslieferung) dostarcza swoim klientom w branży wydawniczej w pełni zintegrowane rozwiązania obejmujące proces od zamówienia do otrzymania płatności. Model order-to-cash stosowany przez nas w obszarze VVA jest czołowym rozwiązaniem stosowanym w tej branży i inspiruje innych do podobnych wdrożeń. Dzięki regulacjom prawnym dotyczącym usług finansowych, pozostaje on jednak poza zasięgiem konkurencji.

Outsourcing ma długą tradycję w branży wydawniczej, a dystrybutorzy wydawnictw funkcjonowali na długo przed powstaniem sektora operatorów logistycznych w innych branżach. Na początku XIX wieku, ze względu na znaczne rozdrobnienie rynku, istniały tysiące małych i średnich oficyn, które nie mogły sobie pozwolić na utrzymywanie własnych działów logistyki.
W konsekwencji pojawili się w wtedy outsourcerzy, świadczący swoje usługi kilku firmom, którzy zajęli się również regulowaniem płatności. W taki właśnie sposób powstała spółka Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA) w Niemczech. Obecnie świadczy ona usługi order-to-cash ponad 200 wydawnictwom, zajmując się procesem od zamówień po płatności. Spółka odniosła ogromny sukces – jej udział w rynku wynosi prawie 20 procent.

Korzystanie z potencjału współpracy

Poza wsparciem klienta i kompleksowymi usługami logistycznymi, szczególnie ważną rolę w ofercie outsourcerów odgrywają usługi finansowe – a zwłaszcza model faktoringu VVA. Stosowanie tego modelu jest możliwe tylko dlatego, że VVA to jedyny usługodawca na rynku posiadający odpowiednie zezwolenie BaFin, niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego, i w związku z tym podlegający nadzorowi ze strony Bundesbank (niemieckiego banku centralnego). Dzięki temu VVA może wykupywać roszczenia swoich klientów i sprawiać, aby wydawnictwa otrzymywały pieniądze niezależnie od dokonania zapłaty przez dystrybutorów.
Działalność w tym obszarze przynosi zyski spółce, która świadczy dodatkowo usługi monitowania dłużników i windykacji oraz zarządzania należnościami. VVA odzyskuje pieniądze od klienta tylko w przypadku niewywiązania się z obowiązku zapłaty, chyba że klient posiada polisę ubezpieczeniową obejmującą ryzyko del credere w odniesieniu do niedokonania płatności.
W ramach usług faktoringu, VVA oferuje dodatkowe finansowanie, które może obejmować nawet cały okres pomiędzy powstaniem roszczenia a otrzymaniem zapłaty przez firmę. „Prefinansowanie przez VVA ma długą tradycję w branży wydawniczej. Pozwala ono naszym klientom finansować nowe tytuły. My osiągamy zysk z przepływów pieniężnych na późniejszym etapie”, mówi prezes Stephan Schierke. Kluczowe znaczenie ma zdolność kredytowa wspieranych klientów, dlatego – na ogół – VVA dokładnie zna ocenę ich zdolności kredytowej na przestrzeni lat.
Usługi faktoringu są jednak oferowane jedynie sektorowi B2B. W przypadku klientów indywidualnych, VVA zarządza ich należnościami z poziomu rachunków klienckich u wydawcy, nie działając bezpośrednio jako VVA.
Klienci VVA odnoszą korzyści nie tylko z usług finansowych spółki, ale również z łączenia przez nią zleceń. Ma to miejsce w przypadku wysyłki towarów – gdy pakowane towary są łączone w ramach sieci wydawców – a także w ramach usług rachunkowych i obsługi płatności.
„Udzielamy między innymi zapewnienia, że warunki płatności naszych klientów są ustandaryzowane” – wyjaśnia Stephan Schierke. „Oznacza to, że termin płatności jest zawsze wyznaczany na konkretny dzień miesiąca”. Ten model przynosi księgarzom niebagatelne korzyści. Otrzymują faktury zbiorcze i mogą rozliczać poszczególne zamówienia z minionych tygodni u 200 wydawców będących klientami VVA w ramach jednej płatności. Rejestrowanie podatku od sprzedaży ogranicza się wtedy do jednego wpisu miesięcznie. Są to zaledwie dwa przykłady niezwykłych synergii związanych z branżowymi rozwiązaniami VVA, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym.

Klienci VVA odnoszą korzyści nie tylko z usług finansowych spółki, ale również z łączenia przez nią zleceń. Ma to miejsce w przypadku wysyłki towarów – gdy pakowane towary są łączone w ramach sieci wydawców – a także w ramach usług rachunkowych i obsługi płatności.

„Udzielamy między innymi zapewnienia, że warunki płatności naszych klientów są ustandaryzowane” – wyjaśnia Stephan Schierke. „Oznacza to, że termin płatności jest zawsze wyznaczany na konkretny dzień miesiąca”. Ten model przynosi księgarzom niebagatelne korzyści. Otrzymują faktury zbiorcze i mogą rozliczać poszczególne zamówienia z minionych tygodni u 200 wydawców będących klientami VVA w ramach jednej płatności. Rejestrowanie podatku od sprzedaży ogranicza się wtedy do jednego wpisu miesięcznie. Są to zaledwie dwa przykłady niezwykłych synergii związanych z branżowymi rozwiązaniami VVA, które przynoszą korzyści wszystkim zaangażowanym.

Stephan Schierke - President Publisher w Arvato Supply Chain Solutions

Wykorzystywanie swoich kompetencji w różnych branżach

„Oczywiście, strategia łączenia jest również przedmiotem zainteresowania innych branż”, mówi Stephan Schierke. „Sądzę, na przykład, że przemysł rozrywkowy wkrótce odejdzie od zasady zarządzania relacjami klienckimi z zachowaniem ścisłego podziału na poszczególnych klientów. A przynajmniej zostanie tu uwzględniona kwestia regulowania płatności, tak aby każde roszczenie nie musiało być odrębnie księgowane”. I chociaż duże firmy nie zawsze lubią mieć wyznaczane nieprzekraczalne terminy, większość klientów VVA ma bardzo dobre doświadczenia pod tym względem. „Wydawnictwa, które już z nami pracują, dopominają się u innych usługodawców o model VVA. Wygląda na to, że ustanowiliśmy standard obowiązujący w tej branży”.

 

Ciągły rozwój

Mimo że model VVA funkcjonuje z powodzeniem od ponad 50 lat, dbamy o stały rozwój i poszukujemy nowych możliwości biznesowych. „Nawet jeśli obecnie koncentrujemy się bardziej na dużych graczach rynkowych, nie możemy zapominać o małych spółkach”, mówi Stephan Schierke. „O ile same w sobie są niewielkie, razem stają się atrakcyjne, o ile zależy nam na ciągłym wzroście w przyszłości. Naszym celem jest bycie na bieżąco z wszelkimi zmianami w świecie wydawniczym, tak aby zawsze móc oferować klientom kompleksowe rozwiązania”, dodaje Schierke.

VVA przyjęło takie podejście wiele lat temu w związku z grami dołączanymi do książek, z czego wyrósł biznes zabawkarski z aktualnym udziałem w rynku na poziomie siedmiu-ośmiu procent. „Od tej pory coraz więcej wydawnictw otwiera się na działania «poza księgarskie» i razem z książkami oferuje takie towary jak na przykład lalki. Jesteśmy chętni i przygotowani do zapewnienia kompleksowych usług order-to-cash także w tym obszarze”.

Zarządzanie cyklem order-to-cash

Oferujemy cały zakres usług w ramach cyklu order-to-cash – od przyjmowania zamówień, poprzez obsługę klienta i zarządzanie danymi, po przetwarzanie płatności i obsługę zwrotów, dzięki czemu możemy tworzyć doskonałe rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego klienta. Poznaj doskonałe rozwiązanie dla swojej firmy!

Zobacz więcej

Inne rozwiązania dla branży wydawniczej

Dla ponad 200 wydawców dostarczamy ksiązki, płyty CD, czasopisma, materiały biurowe, a także gry zarówno sprzedawcmom detalicznym, jak i klientom końcowym. Dzięki kompleksowym rozwiązaniom logistycznym, sprzedaży i usługom finansowym zapewniamy kompletne usługi dla klientów B2B i B2C.

Zobacz więcej