Politechnika Poznańska

Współpracujemy w ramach programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej”, jesteśmy członkiem projektu „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz bierzemy udział w panelach dyskusyjnych, których celem jest transfer wiedzy eksperckiej. Organizujemy wizyty studyjne
oraz prowadzimy wspólne projekty, których celem jest efektywne łączenie nauki i biznesu.
Uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych na terenie Politechniki Poznańskiej
oraz współpracujemy z Biurem Karier.

Współpraca

15.01.2020 – wizyta pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej w centrach dystrybucyjnych w Strykowie

12.12.2019 - spotkanie dotyczące omówienia zakresu współpracy Arvato Supply Chain Solutions w Polsce z Politechniką Poznańską

08.11.2019 – otrzymanie listu gratulacyjnego z Politechniki Poznańskiej za aktywny udział w projekcie „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.