Politechnika Warszawska

W ramach tej współpracy jesteśmy obecni na wydarzeniach akademickich, podczas których możemy podzielić się i zainteresować studentów wiedzą branżową.