Uczelnie

Politechnika Poznańska  – współpracujemy w ramach programu „Akcelerator Wiedzy Technicznej”, jesteśmy członkiem projektu „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz bierzemy udział w panelach dyskusyjnych, których celem jest transfer wiedzy eksperckiej. Organizujemy wizyty studyjne oraz prowadzimy wspólne projekty, których celem jest efektywne łączenie nauki i biznesu.
Uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych na terenie Politechniki Poznańskiej oraz współpracujemy z Biurem Karier.

Wyższa Szkoła Logistyki – angażujemy się w organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, która gromadzi kilka tysięcy młodych logistyków
ze szkół ponadpodstawowych z całego kraju. Organizujemy wizyty studyjne w naszych centrach dystrybucyjnych zlokalizowanych pod Poznaniem oraz umożliwiamy odbywanie praktyk zawodowych w ramach naszego programu „Praktyka dla Logistyka”. Współpracujemy z Biurem Karier.

Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu – wspieramy rozwój uczniów poprzez umożliwienie odbywania praktyk obligatoryjnych w naszych oddziałach pod Poznaniem.

Politechnika Łódzka – dzielimy się ze studentami wiedzą praktyczną, organizujemy warsztaty i wykłady eksperckie, a także bierzemy udział
w branżowych wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe lub samorząd studencki. Dzielimy się wiedzą z zakresu logistyki e-commerce, zarządzania jakością czy wybranych procesów magazynowych. Wspieramy rozwój studentów poprzez umożliwienie odbywania praktyk i staży
w naszych centrach dystrybucyjnych pod Łodzią.

Uniwersytet Łódzki – współpracujemy w zakresie transferu wiedzy praktycznej, nasi eksperci angażują się w wykłady branżowe dla studentów
i akcje tematyczne na uczelni np. TSL Day’s. Organizujemy także wycieczki pokazowe połączone z warsztatami, które odbywają się w naszych magazynach w Strykowie. Co roku zapraszamy studentów na praktyki letnie w ramach programu „Praktyka dla Logistyka”. Współpracujemy
z Biurem Karier i jesteśmy obecni na akademickich targach pracy.

Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach – w ramach tej współpracy, ufundowaliśmy stypendia naukowe dla uczniów z klas o specjalizacji: logistyk
i mechatronik. Dzielimy się informacjami m.in. o nowinkach logistycznych czy tajnikach procesu rekrutacji. Wspieramy uczniów w rozwoju
i organizujemy zajęcia w ramach praktyk obowiązkowych.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu – zapraszamy uczniów do naszych centrów dystrybucyjnych pod Łodzią na warsztaty i wycieczki edukacyjne.

Politechnika Warszawska – w ramach tej współpracy jesteśmy obecni na wydarzeniach akademickich, podczas których możemy podzielić się
i zainteresować studentów wiedzą branżową.

Wojskowa Akademia Techniczna – studenci WAT mogą odbywać u nas praktyki i staże. Współpracujemy z akademickim Biurem Karier
i bierzemy udział w edukacyjnych targach pracy.