Politechnika Łódzka

Dzielimy się ze studentami wiedzą praktyczną, organizujemy warsztaty i wykłady eksperckie,
a także bierzemy udział w branżowych wydarzeniach organizowanych przez koła naukowe lub samorząd studencki. Dzielimy się wiedzą z zakresu logistyki e-commerce, zarządzania jakością czy wybranych procesów magazynowych. Wspieramy rozwój studentów poprzez umożliwienie odbywania praktyk i staży w naszych centrach dystrybucyjnych pod Łodzią.

Współpraca

26.03.2021 - prelekcja Doroty Moskalik "Tego nie przeczytasz w książce, czyli praktyczne aspekty zarządzania transportem dla magazynu e-commerce." 

19.03.2021 - prelekcja Jadwigi Żurek "Trendy e-commerce." 

12.2020 – wsparcie Ogólnopolskiej Olimpiady Językowej z Elementami Technicznymi „LangTech” 

13.12.2019 – udział w „Dniu Logistyka”, wykłady eksperckie Agnieszki Rosy „Jakość w logistyce e-commerce” oraz Leszka Gawinowskiego „Rola logistyki w sklepach internetowych”