Uniwersytet Łódzki

Współpracujemy w zakresie transferu wiedzy praktycznej, nasi eksperci angażują się w wykłady branżowe dla studentów i akcje tematyczne na uczelni np. TSL Days. Organizujemy także wycieczki pokazowe połączone z warsztatami, które odbywają się w naszych magazynach
w Strykowie. Co roku zapraszamy studentów na praktyki letnie w ramach programu „Praktyka dla Logistyka”. Współpracujemy z Biurem Karier i jesteśmy obecni na akademickich targach pracy.

Współpraca

28.02.2020 – warsztaty „Wizualne myślenie” dla Logistycznego Koła Naukowego

27.11.2019 – wykład ekspercki Leszka Gawinowskiego „Modele logistyczne w sklepach internetowych”