Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach


W ramach tej współpracy, ufundowaliśmy stypendia naukowe dla uczniów z klas o specjalizacji: logistyk i mechatronik. Dzielimy się informacjami m.in. o nowinkach logistycznych czy tajnikach procesu rekrutacji. Wspieramy uczniów w rozwojui organizujemy zajęcia w ramach praktyk obowiązkowych.

Współpraca

28.02.2020 – warsztaty „Wizualne myślenie.” dla nauczycieli szkoły

04.02.2020 – wręczenie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów w szkole

30/31.01.2020 – warsztaty dla uczniów „Jak napisać swoje pierwsze CV i przejść rozmowę rekrutacyjną?”

09.2019 – praktyki obligatoryjne w centrach dystrybucyjnych w Strykowie

04.2019 – wycieczka edukacyjna dla uczniów w centrach dystrybucyjnych w Strykowie

09.2019 – praktyki obligatoryjne w centrach dystrybucyjnych w Strykowie