Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu


Wspieramy rozwój uczniów poprzez umożliwienie odbywania praktyk obligatoryjnych w naszych oddziałach pod Poznaniem.

Współpraca

10.2019 – praktyki obligatoryjne w centrum dystrybucyjnym w Komornikach