Magdalena

Zaczęłam od studiów podyplomowych na WSB, „Zintegrowane systemy informatyczne SAP”. W związku z tym, że nie miałam doświadczenia zawodowego związanego z pracą konsultanta SAP, zaaplikowałam do programu stażowego w Arvato, a później wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Przez niecałe dwa lata pracowałam na stanowisku Konsultanta SAP ds. Autoryzacji, a następnie zostałam Liderem Zespołu. Było to możliwe dzięki panującej w organizacji kulturze ciągłego doskonalenia. W 2019 roku ukończyłam dofinansowane przez firmę studia podyplomowe Analityk biznesowy, które bardzo przydają mi się w codziennej pracy i stawianych przede mną wyzwaniach.

Czym zajmuję się na co dzień? Koordynuję pracę Zespołu Autoryzacji, gdzie realizujemy tickety autoryzacyjne dla użytkowników SAP we wszystkich lokalizacjach Arvato w Europie.  Bierzemy udział w projektach wdrożeniowych – tworzymy koncepty uprawnień dla użytkowników końcowych SAP, w związku z czym współpracujemy nie tylko z operacjami, ale również z pozostałymi zespołami IT i Arvato SCS na świecie. Zadania, które do nas trafiają często wymagają umiejętności detektywistycznych. Jesteśmy również odpowiedzialni za zgodność zmian na systemach SAP z procedurami wynikającymi z normy ISO 27001. Różnorodność zadań powoduje, że w mojej pracy nie ma dwóch takich samych dni!

        

Magdalena, Konsultant SAP ds. Autoryzacji, Dział SAP, w Arvato od marca 2017 roku