Różnorodność

Każdy z nas jest indywidualnością, wnosi do organizacji swoje doświadczenia, umiejętności i swoje własne podejście. Ta różnorodność sprawia, że dostrzegamy nowe możliwości i rozwiązania oraz odnosimy sukcesy.​

Do Arvato Supply Chain Solutions w Polsce zapraszamy ludzi posiadających różne talenty, doświadczenia oraz profile zawodowe. Razem z Wami chcemy tworzyć środowisko pracy, gdzie na bazie różnic i podobieństw budujemy kreatywne zespoły, w których każdy może wykorzystać swój potencjał. Wierzymy, że to przepis na sukces i stały rozwój naszej organizacji.

Bez względu na etap kariery zawodowej, na którym w chwili obecnej się znajdujesz, możesz znaleźć u nas miejsce dla siebie. Mamy różne doświadczenia, motywacje i marzenia, ale wiemy, że wspólnie możemy wiele zdziałać. Czy wiesz, że nasz najmłodszy Pracownik ma 18 lat,
a najstarszy 72? W naszym zespole poznasz osoby, które stawiają pierwsze kroki w zawodzie oraz te, które mogą podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem.  

Diversity

Diversity oznacza Różnorodność

To dla nas wzajemne szanowanie się pod względem zróżnicowania płci, wieku, narodowości, statusu rodzinnego, zdolności fizycznych, pochodzenia, wykształcenia, stażu pracy, itp. Chodzi o zaakceptowanie i docenianie tego, że każdy z nas jest inny.
 

Dlaczego to jest ważne? Jesteśmy przekonani, że różnorodność wzbogaca nas na wiele sposobów i to przekonanie kształtuje nasz sposób działania. Wspólnie uczymy się lepiej komunikować uwzględniając nasze różne perspektywy. Lepiej współpracujemy w zespołach, a różne doświadczenia naszych Koleżanek i Kolegów inspirują nas do podejmowania nowych działań. Pobudzamy naszą innowacyjność poprzez poznanie różnych sposobów myślenia i różnych pomysłów na wdrażane rozwiązania

Equity

Equity oznacza Równość

To dla nas indywidualne potrzeby naszych Koleżanek i Kolegów podczas tworzenia tworzenia i umożliwiania udziału w tych procesach. Chodzi o sprawiedliwe traktowanie Pracowników ze wszystkich grup społecznych. Wspieranie promowania różnorodności i integracji w miejscu pracy, świadczenia od wieku, płci, pochodzenia czy przynależności społecznej.

Dlaczego to jest ważne? Zajmowanie się zagadnieniami podobnymi z Equity | Równość pomaga nam budować i obserwować bezpiecznie, przyjazną i sprawiedliwą kulturę pracy, w której każdy widzi się doceniany. Daje każdemu prawo do bycia sobą, sprawiedliwe traktowanie oraz równy dostęp do możliwości rozwoju.

Inclusion

Inclusion oznacza Integrację

To dla nas włączanie do życia i funkcjonowania firmy osób, które są różnorodne i wyjątkowe. To także stworzenie takiego środowiska pracy, które pozwoli nam być sobą, czuć się szanowanymi i docenianymi, a dzięki termu rozwijać skrzydła. Chodzi o to, aby Pracownicy bez względu na to kim są i jacy są, mogli czuć się w pracy swobodnie, komfortowo i bezpiecznie.

Dlaczego to jest ważne? Inclusion | Integracja koncentruje się na tworzeniu środowiska, w którym akceptowani i doceniani są wszyscy Pracownicy. Istotne jest budowanie poczucia przynależności do zespołu i możliwość wykorzystania swojego potencjału w pracy. Integracja ma również pozytywny wpływ na wydajność i innowacyjność. Uczy nas elastycznego podejścia i otwartego myślenia.