Kontakt

Arvato Polska
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska k. Poznania
Telefon: +48 61 652 88 00
Blog | LinkedIn - Arvato Polska

Zapytania wyłącznie o ofertę na usługi logistyczne: zapytania@arvato-scs.com ;
(Dział Sprzedaży)

współpraca marketingowa, blog, newsletter: marketing-pl@arvato-scs.com ;

Poszukujesz pracy? Informacje o ofertach oraz bezpośredni kontakt z HR znajdziesz tutaj.

*Twoje dane traktujemy poufnie, wykorzystamy je wyłącznie w celu rozpatrzenia Twojej sprawy i zwrotnego kontaktu z Tobą.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych możesz znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

Inspektor Ochrony Danych

Przemysław Gawroński
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska k. Poznania

e-mail: iod@arvato-scs.com

ARVATO POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, wysokość kapitału zakładowego: 19.326.500,00 PLN, nr rejestrowy BDO: 000008105, ul. Kolejowa 150 62-064 Plewiska k. Poznania