Frank Schirrmeister

CEO - Arvato Supply Chain Solutions

Frank Schirrmeister jest Czlonkiem zarządu Arvato od sierpnia 2014 r. i odpowiada za rozwiązania Supply Chain Solutions.

Jako Dyrektor Generalny odpowiedzialny jest za globalne zarządzanie łańcuchem dostaw w segmentach e-commerce,  healthcare, high-tech i innych.

Po ukończeniu Inżynierii elektrycznej na Rhineland-Westphalian Technical University (RWTH) in Aachen Frank Schirrmeister rozpoczął karierę jako Starszy doradca w firmie konsultingowej Arthur Andersen & Co. (obecnie Accenture).