Odpowiedzialność społeczna

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

Nie tylko mierzymy nasz sukces na podstawie danych ekonomicznych, ale także tego, że działamy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Widzimy siebie jako partnera społęcznego. Dlatego też działamy odpowiedzialnie w stosunku do pracowników, społeczeństwa oraz dbamy o środowisko.

Posiadając 96 lokalizacji na całym świecie angażujemy się w lokalne projekty społeczne, co dla nas jest bardzo ważne. Wierzymy, że możemy osiągąć więcej, gdy zdajemy sobie sprawę, co dzieje się wokól nas. Dlatego zachęcamy naszych pracowników do wspierania lokalnych inicjatyw. 

Arvato Supply Chain Solutions jest spółką w 100% zależną od Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Dowiedz się więcej na naszej stronie o naszych projektach, wartościach oraz naszych wiążących wytycznych dotyczących przestrzegania prawa: www.bertelsmann.de. Jako część Bertelsmann SE & Co. KGaA, Arvato Supply Chain Solutions nie publikuje własnego raportu CR.

Odpowiedzialność społeczna - raport

Zgodność (Compilance), ochrona danych, różnorodność w firmie, a nawet papier - w opinii pracowników i interesariuszy zewnętrznych Bertelsmann ponosi odpowiedzialność za te i inne kwestie. Raport Corporate Responsibility pokazuje, jak firma spełnia te oczekiwania.

Zobacz więcej

Raport środowiskowy

Od 2008 r. Bertelsmann regularnie oblicza ślad węglowy we wszystkich swoich spółkach. Gromadzi dane i prowadzi analizy dotyczące energii, papieru, wody, ścieków i odpadów. Wyniki śladu węglowego nie tylko zapewniają przejrzystość wpływu na środowisko i klimat, lecz także na wyniki grupy Bertelsmann w zakresie ochrony środowiska.

 

Zobacz więcej

Informacje o realizowanej strategii podatkowej 2020

W zakresie podejścia do rozliczeń podatkowych Spółka dzieli wartości i standardy koncernu Bertelsmann nakierowane na dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz oparte na transparentności w raportowaniu i rozliczenaiu należności publicznoprawnych, a także zapewnieniu otwartości i przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi.

Zobacz więcej

Code of Conduct

Kodeks postępowania Bertelsmann jest naszą wytyczą dla zgodnego z prawem i etycznego podstępowania w firmie. Dedykowany jest on dla pracowników, partnerów biznesowych oraz opinii publicznej.

 

Zobacz więcej

The Bertelsmann Essentials

The Bertelsmann Essentials przekazuje cele i podstawowe wartości pracowników, kady kierowniczej i udziałowców naszej firmy i opiera się na konstytucji korporacyjnej. Obowiązkiem naszej kady kierowniczej jest rozpowszechnianie pozytywnych wartości oraz służenie za wzór do naśladowania. Podstawy działalności Grupy Bertelsmann odzwierciedlają rozumienie naszej kultury korporacyjnej i podlegają ciągłem przeglądowi, poprawkom i ulepszeniom.

Zobacz więcej

Informacje o realizowanej strategii podatkowej 2021

W zakresie podejścia do rozliczeń podatkowych Spółka dzieli wartości i standardy koncernu Bertelsmann nakierowane na dbałość o prawidłowe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych oraz oparte na transparentności w raportowaniu i rozliczenaiu należności publicznoprawnych, a także zapewnieniu otwartości i przejrzystości w kontaktach z organami podatkowymi.

Zobacz więcej