Usługi windykacyjne

Aktywne przeciwdziałanie powstawaniu zaległości płatniczych

Zaległości płatnicze mogą znacząco nadszarpnąć kondycję finansową Twojej firmy. Co więcej, uciążliwe procedury związane z nakazem zapłaty oznaczają zablokowanie kapitału, zmniejszenie płynności finansowej i pogorszenie relacji z klientem końcowym. Profesjonalne usługi windykacyjne mają na celu nie tylko odzyskanie należności, ale przede wszystkim zapobieganie sytuacjom wymagającym stosowania bardziej zdecydowanych środków. Należy przy tym wziąć pod uwagę warunki typowe dla danego klienta i rynku, a następnie opracować indywidualną strategię.

Arvato oferuje rozwiązania dla e-commerce, stosowane na poziomie sklepu internetowego, które zapobiegają powstawaniu zaległości płatniczych. Rozwiązania te obejmują środki zapobiegawcze, takie jak na przykład aktywna kontrola dostępnych metod płatności i ocena zdolności kredytowej w czasie rzeczywistym. Aby całkowicie wyeliminować ryzyko powstania zaległości, Arvato oferuje także usługi faktoringu faktur klientów końcowych.

W projektach B2B warto przyjąć aktywną postawę wobec klienta końcowego, obejmującą m. in. takie działania, jak: wysyłanie klientom listy nieuregulowanych należności lub telefoniczne przypominanie im o zbliżającym się terminie płatności, jeszcze zanim ten termin minie. Szczególnie w przypadku dużych klientów, mających wiele płatności przychodzących i wychodzących o różnych terminach realizacji, takie rozwiązanie pomoże szybko wyjaśnić ewentualne wątpliwości i zagwarantować punktualną płatność.

Nasze profesjonalne usługi windykacyjne oznaczają oszczędność czasu i środków dla naszych klientów, którzy korzystają z naszej wiedzy na wielu płaszczyznach. Kontakt z klientem końcowym jest zawsze nawiązywany w jego języku i w sposób odpowiedni do danego przypadku, co prowadzi do zmniejszenia liczby nieuregulowanych wierzytelności.

Jeśli okaże się, że płatność jest opóźniona, pierwszym krokiem jest wysłanie formalnego przypomnienia. Oprócz komunikacji drogą mailową lub listowną, dostępna jest też opcja kontaktu telefonicznego. W e-commerce ten proces konfigurowany jest na podstawie terminów płatności obowiązujących w danym kraju. Natomiast w warunkach B2B warto dodatkowo dostosować go uwzględniając kraj, grupę klientów, wartość faktury i inne istniejące parametry.

Usługi windykacyjne są w pełni zintegrowane z naszymi procesami zamówień i wysyłki, dzięki temu można określić czy klient końcowy, zalegający z płatnościami, całkowicie utraci możliwość składania kolejnych zamówień, czy może będzie mógł dokonywać zakupów wyłącznie za pomocą bezpiecznych metod płatności. Jeśli formalne wezwanie do zapłaty nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem jest przekazanie zadania odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej. Może być to firma Arvato lub zewnętrzny dostawca usług. Firma windykacyjna komunikuje się z klientem końcowym, korzystając z dostarczonych danych, a po przekazaniu należności wszystkie płatności są obsługiwane za pośrednictwem tej firmy. Jeśli procedura pozasądowa zastosowana przez firmę windykacyjną okaże się nieskuteczna, można następnie wejść na drogę sądową.

Nasz rozwiązania:

  • Windykacja pozasądowa i sądowa
  • Windykacja egzekucyjna
  • Międzynarodowe odzyskiwanie należności
  • Raporty zawierające wszystkie najważniejsze dane i wskaźniki KPI (w tym statystyki dotyczące skuteczności windykacji)
  • Zakup wierzytelności

Korzyści:

  • Lata doświadczeń w dziedzinie międzynarodowych usług windykacyjnych oznaczają, że Arvato może opracować dla Twojej firmy strategię doskonale dopasowaną do Twoich celów biznesowych.
  • Zintegrowane rozwiązania płatnicze Arvato umożliwiają optymalne przeprowadzenie Twoich klientów końcowych przez proces zamówienia, zapobiegając powstawaniu zaległości płatniczych.
  • Komunikacja dostosowana do klienta końcowego (grupy klientów oraz kraju) pomaga podwyższyć wskaźnik otrzymanych płatności i utrzymać dobre relacje z klientami.
  • Nowoczesne narzędzia do raportowania i monitorowania wierzytelności zapewniają przejrzystość oraz możliwość wczesnego zauważania trendów i reagowania na nie.

Nasze branże strategiczne:

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży