Zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządzanie danymi podstawowymi zapewniające wysoką jakość danych i zadowolenie klienta

W codziennej pracy firmy informacje o produktach, adresach, cenach i inne dane podstawowe nieustannie się zmieniają. Nieprawidłowe lub nieaktualne dane oznaczają dodatkowe nakłady pracy i większe koszty. Z kolei prawidłowe dane, wykorzystywane w raportach i analizach, są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji.

Aktualizujemy dane zgromadzone przez naszych klientów, kontrolujemy poprawność tych danych i aktywnie zgłaszamy nieścisłości, takie jak np. nieuzasadnione różnice w cenach czy zduplikowane dane (na przykład adresy dostawy).

W ramach obsługi cyklu order-to-cash sprawujemy nadzór nad wszystkimi danymi podstawowymi naszych klientów. Planujemy i kontrolujemy wszelkie procesy rejestrowania, przechowywania i wykorzystywania danych podstawowych. Stałe aktualizowanie, analizowanie i optymalizowanie danych na podstawie otrzymanych wytycznych i specyfikacji sprawia, że zmniejsza się liczba błędów. To z kolei oznacza mniej pracy i niższe koszty prowadzenia firmy. Dobrze zorganizowane zarządzanie danymi podstawowymi prowadzi do większej przejrzystości, zmniejsza liczbę zwrotów, reklamacji i korekt faktur, a ponadto oznacza mniej czasochłonnego sprawdzania danych – co ostatecznie przekłada się na większe zadowolenie klientów.

Nasze rozwiązania:

Zarządzanie danymi produktów:

 • Dostosowanie do specyfikacji produktów (autoryzacja, termin ważności itp.)
 • Zarządzanie wieloma hierarchiami
 • Zarządzanie katalogiem
 • Obsługa łańcucha dostaw (producent, dostawca, sprzedawca, klient końcowy)

Zarządzanie danymi klientów:

 • Dane podstawowe klienta (dane kupującego, adres dostawy, rola partnera, zdolność kredytowa itp.)
 • Autoryzacja produktu przez klienta
 • Macierz zatwierdzania do konfigurowania nowych klientów i modyfikowania istniejących
 • Poziom usług (usługi transportowe, VIP itp.)

Zarządzanie danymi cenowymi:

 • Projekt i logika cen
 • Hierarchie cen
 • Zarządzanie zniżkami i rabatami
 • Obsługa cen transferowych/kosztu własnego sprzedaży

Korzyści:

 • Większa produktywność dzięki wydajnym procesom biznesowym i decyzjom opartym na rzetelnych podstawach
 • Większe zadowolenie klientów m. in. dzięki zmniejszeniu liczby błędów
 • Oszczędność czasu i kosztów podczas przetwarzania danych podstawowych dzięki czytelnie zdefiniowanym zadaniom

Nasze branże strategiczne

 • Fashion & Beauty
 • Tech
 • Healthcare
 • Telekomunikacja
 • Motoryzacja
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Wydawnictwa

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży