Automatyzacja procesów i robotyka

Zarządzanie operacjami w sposób zwinny i wydajny

Podstępy w dziedzinie robotyki i automatyzacji umożliwają firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej, a tym samym większą elastyczność w procesach operacyjnych. Ponadto męczące i powtarzalne zadania mogą być wykonywane przez roboty, a pracownicy mogą skoncentrować się na zadaniach wymagających użycia wiedzy.

Arvato Supply Chain Solutions integruje zaawansowane technologie automatyzacji z procesami logistycznymi dzięki zastosowaniu odpowodniego oprogramowania. Takie w pełni zintegrowane rozwiązania dostarczają decydentom informacji potrzebnych do bardziej efektywnego sterowania operacjami w codziennej działalności. Produktywność pracy wzrasta, ponieważ zamówienia i trasy są optymalnie skoordynowane i ściśle powiązane z wykonywanymi procesami Opieramy się na automatyzacji wykorzystując technologię " machine learning" w celu zapewnienia szybszych i bardziej płynnych procesów.  Inteligentna analiza zbiorów danych, które pojawiają się na każdym etapie łańcucha dostaw, umożliwia koordynację tego procesu.

Kształtujemy przepływ towarów w sposób bardziej zwinny i mniej podatny na zakłócenia. Wykorzystujemy nową technologię RPA, a także nowoczesne systemy typu "towar do osoby", systemy transportowe, a także rozwiązania z zakresu robotyki. Arvato Supply Chain Solutions w swojej gamie posiada również technologie jak: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, pick-by-vision czy RFID.

Przegląd rozwiązań

 • Inteligentne analizy danych w łańcuchu dostaw
 • Ocena nowych osiągnięć i technologii
 • Symulacje testowych przepływów materiałów oraz porównania z benchmarkami rynkowymi
 • Kompleksowe doradztwo oraz wybór i wdrażanie technologii

Automatyzacja magazynu

 • W połowie lub w pełni zautomatyzowane rozwiązania dostosowane do potrzeb
 • Elastyczne systemu przenośnikowe
 • Systemy kompletacji i przechowywania obsługiwane przez roboty
 • Technologie Pick-by-Vision, Pick-by-Light, Pick-by-Voice
 • Systemy transportowe bez sterowników
 • Automatyzacja  przyjęcia towaru
 • Systemy workowania towarów wiszących i składowanych na półkach

Zalety

 • Szybkie wdrożenie nowych technologii przez dedykowane zespoły projektowe
 • Wiedza i doświadczenie we wdrożeniach złożonych procesów logistycznych
 • Zwiększona wydajność procesów i pracowników
 • Obniżenie kosztów
 • Zwiększone możliwości rozwoju

Nasze branże strategiczne

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży