Zarządzanie przewoźnikami

Zarządzanie i przejrzystość procesów w transporcie

Zarządzamy, monitorujemy i optymalizujemy procesy transportowe:

 • Karta wyników wyszukiwania umożliwia wybranie optymalnego przewoźnika i usług
 • Zarządzanie transportem z informacjami w czasie rzczywistym
 • Spójne źródło danych z indywidualnymi ustawieniami
 • Przejrzystość operacji poprzez udostępnienie wskaźników wydajnościowych

Przegląd rozwiązań

Zrównoważona karta wyników (Triple-A)

 • Ocena przewoźnika w oparciu o zasadę Triple-A (transport, satysfakcja klienta oraz ocena szkód i strat)
 • Długoterminowe monitorowanie przewoźników
 • Analizy ad-hoc i trendów

Cykl przeglądu biznesowego

 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
 • Zarządzanie relacjami oraz ciągła komunikacja
 • Strategiczne zarządzanie i rozwój listy przewoźników
 • Bezpośrednia komunikacja na poziomie zarządczym
 • Optymalizacja czasu obsługi

BENEFITS

 • Proactive
  thanks to a high degree of data transparency and daily local exception management, which drastically reduces the number of transport delays
 • Optimal carrier mix
  for your business through analysis and evaluation with the balanced scorecard
 • Customized reporting
  on a broad data basis and by using business intelligence
 • Real-time data processing
  in the uniform standard across all carriers for monitoring the transport supply chain
 • Transparency
  in the transport supply chain through the continuous optimization of data quality