Logistyka sieci handlowych

Logistyka sieci handlowych B2B

Nowe modele biznesowe, technologia czy też oczekiwania klientów stanowią dla dostawców oferujących usługi logistyczne B2B wyzwanie o niespotykanej wcześniej skali. Przejrzystość, szybkość i wysoka jakość to niezbędne elementy zintegrowanego rozwiązania dystrybucyjnego obejmującego: planowanie, organizację, zarządzanie i kontrolę nad całym procesem przepływu towarów, danych i środków finansowych.

Nasze usługi logistyczne  pomagają realizować strategie omnichannel dzięki jednolitym strukturom, które wdrażamy we wszystkich lokalizacjach. Bierzemy na siebie realizację wszystkich usług w ramach cyklu order-to-cash, łącznie z transportem i obsługą celną.

Jako firma działająca na rynku międzynarodowym, posiadamy specjalistyczną wiedzę na temat logistyki B2B oraz e-commerce. Dodatkowo potrafimy wdrożyć rozwiązania dostosowane do indywidulanych potrzeb  naszych klientów. Aby zwiększyć elastyczność zarządzania zapasami i szybko reagować na potrzeby konkretnych rynków i klientów, w ramach logistyki B2B świadczymy również szereg usług dodatkowych, takich jak kompletowanie zestawów, etykietowanie czy druk na żądanie.

Dzięki naszym rozwiązaniom dystrybucyjnym B2B, wykorzystującym nowoczesne systemy IT, działające w oparciu o oprogramowanie SAP, klient uzyska oczekiwaną przejrzystość i szybkość działania w zakresie wszystkich kanałów i procesów dystrybucyjnych - między innymi obsługi zamówień przychodzących, usług logistycznych w magazynie, transportu, płatności i obsługi celnej. Bezproblemowa obsługa procesów logistycznych B2B jest możliwa dzięki integracji z powszechnie stosowanymi w branży systemami zamówień i rozliczeń lub przy wykorzystaniu naszych własnych systemów. Dzięki kompleksowej analizie danych i modelom prognostycznym możemy szybko i skutecznie reagować na okresowe wzrosty wolumenów , żeby móc realizować wszystkie operacje logistyczne.

Zobacz nasze rozwiązania dla B2B

  • Rozwiązania dystrybucyjne ze zintegrowaną obsługą procesu order-to-cash
  • Obsługa wszystkich kanałów dystrybucji: sprzedawcy hurtowi i detaliczni, dystrybutorzy, dostawy bezpośrednie (na przykład do szpitali lub aptek)
  • Łączenie branżowych lub specyficznych dla klienta systemów do obsługi zamówień, VMI i rozliczeń z globalnym systemem informatycznym firmy Arvato
  • Obsługa procedur dostawy specyficznych dla konkretnych odbiorców lub rynków
  • Realizacja strategii odraczania oraz usługi dodatkowe, takie jak etykietowanie, kompletowanie zestawów, druk na żądanie itp.
  • Zwroty, w tym obsługa towarów i ich natychmiastowa wymiana
  • Obsługa klienta w wielu językach i optymalna koordynacja procesów dzięki specjalnym zespołom
  • Zarządzanie zapasami
  • Obsługa celna
  • Zarządzanie transportem

Nasze branże strategiczne

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży