Kontrola zgodności - Compliance

Zgodność w łańcuchu dostaw

Obsługa międzynarodowych łańcuchów dostaw wiąże się z wieloma skomplikowanymi wymaganiami dotyczącymi handlu międzynarodowego i obsługi celnej. Są to na przykład kwestie zgodności z przepisami prawnymi, przestrzegania aktualnych sankcji gospodarczych, czy zasad dotyczących wysyłki towarów. Jednak to nie wszystko - wymagania te dotyczą również kwestii bezpieczeństwa informacji oraz przetwarzania danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami, z uwzględnieniem między innymi „czarnych list” odbiorców.

Dzięki szerokiej gamie usług świadczonych dla różnych klientów Arvato łączy i dostosowuje najlepsze rozwiązania dla danej branży. Dzięki naszemu wsparciu w zakresie zapewnienia zgodności w łańcuchu dostaw bez trudu poradzisz sobie z ochroną danych i dostosowaniem do nowego Rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Oferujemy różne możliwości, ale to klient, jako administrator danych, podejmuje decyzje.

Zgodność w łańcuchu dostaw wraz ze wszystkimi swoimi aspektami to jednak nie tylko oferta dla naszych klientów. W Arvato dbamy o to, aby wszystkie nasze działania były zgodne nie tylko z przepisami prawa, ale również z wartościami etycznymi określonymi przez Kodeks postępowania grupy Bertelsmann. Jest to zbiór wytycznych wyznaczających standardy odpowiedzialnego postępowania w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi, jak również pomiędzy pracownikami firmy. Dzięki regularnym szkoleniom możemy zagwarantować, że nasi pracownicy są zawsze zaznajomieni z bieżącym stanem przepisów prawa, obowiązującymi normami i wytycznymi. Bezpieczeństwo pracy należy do naszych priorytetów, i w związku z tym regularnie dokonujemy przeglądu stosowanych w naszej firmie środków bezpieczeństwa i dostosowujemy je do aktualnego stanu wiedzy i prawa.

Nasze rozwiązania:

Systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

 • Zasady ramowe opracowane w oparciu o normę ISO/IEC 27001
 • Globalna sieć specjalistów świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Regularne przeglądy zgodności z przepisami prawa, zasadami firmowymi i wymogami klientów
 • Przeglądy zarządzania zapewniające przejrzystość i właściwe podejmowanie decyzji

Zarządzanie licencjami oprogramowania (SLM)

 • Zasady ramowe opracowane w oparciu o normę ISO/IEC 19770
 • Globalna sieć kierowników ds. zgodności licencji oprogramowania
 • Regularne przeglądy zgodności z wymaganiami licencjonowania

Systemy kontroli

 • Rozwiązania zgodne z normami ISAE 3402 i SSAE18, umożliwiające klientom zachowanie pełnej kontroli nad wewnętrznym systemem raportowania finansowego, nawet w obszarach zlecanych w ramach outsourcingu

Udoskonalone rozwiązania do ochrony danych

 • Rozwiązania wykorzystujące dane: lepsza ochrona dzięki ulepszonym funkcjom i rozwiązaniom w zakresie zabezpieczeń
 • Porównywalne najlepsze rozwiązania z różnych segmentów rynku
 • Własność danych: jako administrator danych to klient podejmuje decyzje - my doradzamy i pokazujemy odpowiednie rozwiązania

Zobacz nasze branże strategiczne:

 • Fashion & Beauty
 • Tech
 • Healthcare
 • Telekomunikacja
 • Motoryzacja
 • Banki
 • Ubezpieczenia
 • Wydawnictwa

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży