Obsługa celna i handlowa

Obsługa celna i handlowa: zarządzanie skomplikowanymi wymaganiami związanymi z międzynarodowym przepływem towarów

Każdy kraj stosuje własne przepisy handlowe i podatkowe. Dobrze znamy skomplikowane wymagania celne i zapewniamy zgodność ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami handlowymi i celnymi, a także bezproblemową obsługę transgranicznych dostaw towarów wraz z niezbędnymi formalnościami. Nasi specjaliści ds. obsługi celnej mają wszelkie wymagane uprawnienia i niezależne certyfikaty, dzięki czemu jesteśmy niezawodnym partnerem, spełniającym wszelkie wymogi prawne.

Nasze usługi celne i handlowe pomogą Ci aktywnie zarządzać ryzykiem związanym z prowadzeniem handlu międzynarodowego, określić obszary potencjalnych oszczędności i usprawnić swój międzynarodowy łańcuch dostaw. Nasz certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO umożliwia naszym klientom skorzystanie z ułatwień w zakresie procedur celnych. Elektroniczna wymiana danych z urzędami celnymi i innymi organami przyspiesza procesy logistyczne i zwiększa ich bezpieczeństwo. Mamy także licencję na prowadzenie składu celnego, dzięki czemu możemy zaoferować klientom dodatkowe oszczędności i większy zakres elastyczności w zakresie rozliczeń celnych.

Nasz zespół specjalistów może również pomóc w określeniu możliwych zagrożeń związanych z procedurami celnymi dzięki systemowi monitorowania dopasowanemu do potrzeb Twojej firmy. Warto jak najwcześniej określić wszystkie zagrożenia związane z procedurami celnymi i zastosować odpowiednie środki zaradcze, ponieważ niezastosowanie się do przepisów może doprowadzić do naliczenia opłat celnych po odprawie, nałożenia sankcji karnych i administracyjnych oraz odebrania licencji lub możliwości korzystania z uproszczonych procedur.

Obsługa celna to także dbałość o procedury związane z przewozem substancji niebezpiecznych. Dział ds. substancji niebezpiecznych Arvato obsługuje obecnie ponad 130 klientów w około 40 lokalizacjach w Europie i Stanach Zjednoczonych, zajmujących się przewozem różnego rodzaju substancji niebezpiecznych drogą lądową, morską i powietrzną.

Nasze rozwiązania:

Obsługa eksportu

 • Obsługa procedur eksportowych
 • Klasyfikacja eksportu (zarządzanie danymi podstawowymi oraz analizy dotyczące towarów)

Kontrola eksportu

 • Kontrola listy podmiotów objętych sankcjami
 • Śledzenie dokumentów eksportowych
 • Monitorowanie i inspekcja

Obsługa importu

 • Obsługa procedur importowych
 • Klasyfikacja importu
 • Kontrola importu (analizy dostępu do rynku oraz przeglądy należnych podatków i ceł)

Usługi dodatkowe

 • Monitorowanie ceł
 • Zarządzanie preferencjami celnymi
 • Składy celne
 • Specjalne procesy regionalne, system raportowania Intrastat

Korzyści

 • Certyfikat AEO umożliwiający prostszą i szybszą obsługę celną
 • Monitorowanie procedur celnych: określanie zagrożeń i rekomendacje działań zaradczych

Zobacz nasze branże strategiczne:

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży