Zarządzanie jakością

Zarządzamy jakością zgodnie z najwyższymi standardami

Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych usług, Arvato korzysta z szerokiego zakresu norm i narzędzi do zarządzania jakością w łańcuchu dostaw. O wyborze właściwych narzędzi decydują wymagania poszczególnych branż i klientów, a także krajowy lub międzynarodowy charakter wykonywanych usług.

Cały czas kontrolujemy, weryfikujemy i doskonalimy nasze procesy i technologie: systemy informatyczne, rozwiązania do zarządzania magazynem, realizacji zamówień czy dystrybucji. Na przykład w sektorze farmaceutycznym nasz system zarządzania łańcuchem dostaw gwarantuje zachowanie spójnych standardów jakości dla naszych klientów we wszystkich krajach Europy. Ponadto regularnie przeprowadzamy audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby monitorować przestrzeganie tych standardów.

Optymalizacja procesów i ciągłe szkolenie naszych pracowników w zakresie zarządzania jakością pozwala nam skupić się na naszym najważniejszym celu - zapewnieniu najwyższego poziomu zadowolenia klientów. Sam zestaw norm i narzędzi do zarządzania jakością w łańcuchu dostaw również podlega ciągłej kontroli i jest na bieżąco udoskonalany.

Nasze rozwiązania - zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw

Nasze normy i narzędzia do zarządzania jakością

Klient w centrum uwagi

 • Umowy dotyczące jakości usług
 • Monitorowanie i raporty na temat umów dotyczących poziomu usług dla klientów
 • Narzędzia do zbierania opinii klientów (kwartalne przeglądy firmowe, audyty konsumentów, ankiety konsumenckie)

Zarządzanie

 • Obowiązujące w całej firmie, ściśle monitorowane zasady i cele w zakresie zapewnienia jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Metody lean management (np. 5S, Kaizen, Gemba)
 • Narzędzia ciągłego doskonalenia
 • Wewnętrzne audyty i przeglądy systemu zarządzania

Szkolenia i zarządzanie wiedzą

 • Profesjonalne rozwiązania do planowania, wdrażania, dokumentowania i sprawdzania skuteczności szkoleń
 • Szkolenia specjalistyczne, językowe, menedżerskie (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym i przewozu materiałów niebezpiecznych, prowadzone przez trenerów autoryzowanych m. in. przez Luftfahrtbundesamt (Niemiecki Urząd Lotnictwa)
 • Dni otwarte, dni dobrych praktyk — doskonalenie działalności, kręgi eksperckie, kluby innowacji IT itp.

Zarządzanie informacjami

 • Wykorzystanie najnowocześniejszych technologii informatycznych tworzonych w oparciu o system SAP, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa procesów, skuteczności i wysokiego poziomu jakości usług
 • Wykorzystanie platformy SharePoint do wymiany informacji i współpracy na poziomie międzynarodowym
 • Wykorzystanie platformy Master Control w usługach dla służby zdrowia

Profesjonalne zarządzanie dostawcami

 • Audyty dostawców
 • Ocena dostawców
 • Raportowanie kwartalne

Certyfikaty odpowiednie do wymagań biznesowych:

 • DIN EN ISO 9001:2015
 • DIN EN ISO 13485:2016
 • Certyfikaty GDP (dobrej praktyki dystrybucyjnej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej); uprawnienia do hurtowego obrotu produktami medycznymi
 • DIN EN ISO 14001: 2015
 • DIN EN ISO/IEC 27001: 2013
 • Certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy AEO-F
 • Zarejestrowany agent TPL
 • Norma A organizacji TAPA
 • Norma PCI

Korzyści

 • Wiążące umowy dotyczące jakości, certyfikaty oraz regularne audyty
 • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta dzięki szerokiemu zestawowi narzędzi do zapewnienia jakości
 • Spójne międzynarodowe standardy jakości
 • Przejrzystość dzięki narzędziom do zbierania opinii klientów, takim jak: kwartalne raporty, audyty i ankiety konsumenckie

Nasze branże strategiczne:

Masz pytania?

Arvato Supply Chain Solutions | Poland

Dział sprzedaży