28 lutego 2020

Warsztaty „Wizualne myślenie” w Strykowie

W lutym 2020 roku, w centrum dystrybucyjnym w Sosnowcu-Pieńki przy ul. Przemysłowej 12,  zorganizowaliśmy warsztaty dla Logistycznego Koła Naukowego z Uniwersytetu Łódzkiego oraz nauczycieli ze szkół branżowych z Bratoszewic, Łowicza i Piątku.

Nasza trenerka, Kamila Kucharska-Wełna, wprowadziła uczestników w meandry flipowania oraz tworzenia flipchartów z wykorzystaniem sketchnotingu. Te bardzo praktyczne ćwiczenia pomagają sprawnie wyrażać myśli za pomocą obrazu, zapamiętywać duże partie materiału, wyjaśniać własne koncepcje, pomysły i idee przez rysunek, czy przygotowywać merytoryczne prezentacje. Warsztat połączony był ze zwiedzaniem magazynu i poznaniem ścieżki procesów logistycznych.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się wiedzą.