Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych stanowi realizację obowiązku dostarczania informacji zgodnie z wymogami art. 12 i nast. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO) i dostarcza informacji na temat przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej danymi) na stronie internetowej Arvato Supply Chain Solutions (zwanej dalej stroną internetową).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych?

Arvato Supply Chain Solutions SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Niemcy

Phone +49 5241 90-90174
E-Mail Contact
https://arvato.com

jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych na naszej stronie internetowej. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Arvato Supply Chain Solutions SE listownie, pisząc na powyższy adres z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail data-privacy@arvato-supply-chain.com.

Arvato Supply Chain Solutions SE (dalej: my) przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (dalej: BDSG).

Arvato Polska Sp. z o.o.

2. Jakie dane są zapisywane?

W związku z Państwa wizytą na stronie internetowej i wyłącznie tam, gdzie jest to wymagane ze względów technicznych, umownych lub prawnych, Państwa dane będą przetwarzane w celu wyświetlania żądanej treści i ułatwienia korzystania z funkcji strony internetowej.

Gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, informacje (zwane dalej danymi dostępowymi) gromadzone są automatycznie z komputera, z którego korzystano podczas przeglądania strony. Dane dostępowe obejmują szczegóły dotyczące żądanych treści i sposobu korzystania ze strony internetowej, jak również informacje dotyczące typu i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, daty i godziny korzystania ze strony internetowej, stron internetowych odwiedzanych wcześniej oraz stron nowo odwiedzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz adres IP komputera (zwane również plikami logów serwera). Pseudonimizowane profile użytkowników są tworzone na podstawie danych dostępowych za pomocą narzędzi do śledzenia aktywności użytkowników na stronie internetowej i są analizowane. W związku z tym nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa osobiście.

Co do zasady mogą Państwo korzystać z funkcji strony internetowej, np. zasięgnąć informacji o nas, bez wprowadzania swoich danych. W przypadku korzystania z niektórych funkcji, takich jak kontakt z nami lub zapisanie się na newsletter, konieczne jest jednak wprowadzenie danych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub telefon. Informacje obowiązkowe są zazwyczaj oznaczone gwiazdką *.

3. Jakie pliki cookie są wykorzystywane?

Nasz strona wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, kiedy odwiedza stronę internetową. Zapisywane pliki cookie zależą od przeglądarki, z której Państwo korzystają. Po ponownym wejściu na daną stronę internetową przeglądarka przesyła zawartość plików cookie i umożliwia rozpoznanie użytkownika. Pliki cookie są przechowywane przez ograniczony czas (np. do zakończenia sesji przeglądarki). Ponadto można skonfigurować i usunąć pliki cookie zgodnie z wymaganiami użytkownika, zmieniając z ustawienia przeglądarki. Usunięcie ich przedwcześnie może jednak doprowadzić do tego, że funkcje strony internetowej będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie.

Strona internetowa rozróżnia dwa rodzaje plików cookie: funkcjonalne i opcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania strony internetowej pod względem technicznym i funkcjonalnym (np. identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika, ustawienia językowe, wyświetlanie obrazów). Bez funkcjonalnych plików cookie funkcje strony internetowej są dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Opcjonalne pliki cookie pomagają zoptymalizować funkcje strony poprzez rejestrowanie zachowań użytkowników i analizowanie ich w formie statystyk.

Co do zasady pliki cookie służą jedynie do rozpoznawania stron internetowych i nie są spersonalizowane. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe, jeśli informacje tworzone przez pliki cookie są łączone z innymi danymi, takimi jak dane dostępowe zgodnie z art. 2 (np. podczas korzystania z funkcji śledzenia aktywności użytkowników na stronach internetowych). Co do zasady odbywa się to tylko w formie pseudonimizowanej. ‎Łączenie z danymi osobowymi jest dozwolone tylko jeśli użytkownik wyraził zgodę lub jeśli jest to dozwolone przez prawo.

4. Jakie dane są gromadzone i do jakich celów?

Cele przetwarzania danych mogą wynikać z wymogów technicznych, umownych, prawnych lub udzielonej zgody, jeśli dotyczy. Wykorzystujemy Państwa dane do następujących celów:

 • udostępnienie strony internetowej i zagwarantowanie bezpieczeństwa technicznego, w szczególności naprawianie błędów technicznych oraz zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do systemów strony internetowej;
 • pomiary pokrycia i analizy strony internetowej w celu zwiększenia wydajności i atrakcyjności oraz w celu przeprowadzenia badań rynkowych;
 • komunikacja, przygotowanie do zawierania umów i obsługa klienta;
 • dostarczanie bezpłatnych plików do pobrania; oraz
 • komunikacja reklamowa.

Informacje na temat celów ochrony danych osobowych można znaleźć w kolejnych częściach niniejszej polityki prywatności.

4.1 Techniczne aspekty udostępniania strony internetowej

4.1.1 Opis i zakres przetwarzania danych
W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, prowadzenia analiz bezpieczeństwa i ochrony przed atakami pliki logów serwera są gromadzone automatycznie jako część danych dostępowych zgodnie z art. 2 gromadzonych przez system komputerowy podczas dostępu oraz korzystania ze strony internetowej i są przechowywane tymczasowo. Pliki logów serwera nie są przechowywane razem z innymi danymi. Pliki logów serwera wykorzystujemy do analiz statystycznych, analizowania i usuwania zakłóceń technicznych, przeciwdziałania próbom ataków i oszustw a także do optymalizacji funkcjonowania strony internetowej.

4.1.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną gromadzenia plików logów serwera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes to zapewnienie funkcjonalności strony internetowej, prowadzenie analiz bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrożeniom.

4.1.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Po załadowaniu strony internetowej pliki logów serwera są zapisywane na serwerze www, a adres IP jest usuwany najpóźniej po upływie siedmiu dni zgodnie z wymogami ustawy o telekomunikacji (TKG). Inne przepisy mają zastosowanie, jeśli istnieje konkretne podejrzenie, a przechowywanie wykraczające poza ten zakres jest prawnie wymagane na potrzeby oceny i wyjaśnienia sytuacji.

4.1.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych
Mają Państwo prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1.

4.2 Formularz kontaktowy

4.2.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Na stronie internetowej istnieje możliwość skontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy podać swoje dane, takie jak adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko (zwane również danymi kontaktowymi) oraz treść zapytania. Dane kontaktowe są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania (np. pytania dotyczące produktów i usług).

4.2.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych kontaktowych jest zazwyczaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na przetwarzaniu konkretnych zapytań i dalszej komunikacji. Jeżeli celem skontaktowania się z Państwem jest zawarcie umowy (np. skorzystanie z naszych usług), podstawą prawną zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.2.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Dane kontaktowe zostają usunięte po przetworzeniu zapytania i zakończeniu dalszej komunikacji. Jeśli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, zastosowanie mają inne przepisy. W tym celu dane będą przechowywane tylko przez okres określony w umowie i/lub przepisach prawa (obecnie od 6 do 10 lat).

4.2.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych
Mają państwo prawo, z powodów wynikających z konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktowych. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1. W przypadku sprzeciwu przetwarzanie zapytania nie może być kontynuowane. Jeśli do zawarcia umowy lub jej realizacji wymagane jest przechowywanie Państwa danych kontaktowych, zastosowanie mają inne przepisy.

4.3 Korzystanie z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą

4.3.1 Opis i zakres przetwarzania danych
W niniejszej informacji o ochronie danych zwracamy uwagę na możliwość dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, wynikających z przepisów o ochronie danych. Aby móc kompleksowo odpowiedzieć na Twoje zapytanie, jesteśmy prawnie zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości. Ma to na celu ochronę Twoich danych przed nieautoryzowanym dostępem. W tym celu może być konieczne przekazanie nam np. kopii paszportu lub innych informacji o sobie dotyczących przetwarzaniu danych osobowych. W przekazanych danych możesz pominąć informacje, które nie są konieczne do udowodnienia Twojej tożsamości (na przykład na kopii paszportu może być zaciemniony kolor oczu, wzrost lub narodowość). Bez jakiegokolwiek przepisu nie będziemy w stanie wywiązać się z praw osób, których dane dotyczą.

4.3.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
W świetle przepisów RODO jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych w związku z dochodzeniem praw osób, których dane dotyczą. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.3.2 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Przechowujemy korespondencję z Państwem prowadzoną w związku z dochodzeniem praw osób, których dane dotyczą, przez okres trzech lat. Nie obejmuje to dowodów tożsamości, takich jak kopia Państwa dowodu osobistego, jeśli Państwo nam ją udostępnią, które zostaną usunięte po potwierdzeniu Państwa tożsamości.

4.3.3 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne, aby dochodzić przysługujących Państwu praw osób, których dane dotyczą. W związku z tym nie mają Państwo prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

4.4 Pobieranie bezpłatnych treści (np. opracowania, białe księgi)

4.4.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Za pośrednictwem strony internetowej można pobrać udostępnione przez nas treści, takie jak opracowania lub białe księgi dotyczące aktualnych tematów z naszych obszarów działalności. Po pobraniu dane kontaktowe użytkownika zostaną przesłane do nas za pośrednictwem ekranu rejestracji i zapisane. Zapisujemy również datę i godzinę pobrania. Pobieranie jest dobrowolne, bezpłatne i niezależne od wszystkich innych funkcji strony internetowej. Dalsze szczegóły można znaleźć w postanowieniach umowy (link do warunków umowy w stopce).

4.4.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pobieranie darmowych treści jest oferowaną funkcją online. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4.4.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zawarcia umowy dotyczącej pobierania darmowych treści. Umowa zostaje automatycznie rozwiązana z chwilą zakończenia pobierania. Po rozwiązaniu umowy dane będą przechowywane tylko przez okres określony w umowie i/lub przepisach prawa (obecnie od 6 do 10 lat).

4.4.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne, aby zrealizować umowę dotyczącą pobierania darmowych treści. W związku z tym nie mają Państwo prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

4.5 Rejestracja na wydarzenia

4.5.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Za pośrednictwem strony internetowej można rejestrować się na wydarzenia. Ogólnie rzecz biorąc, wydarzenia składają się z prezentacji poświęconych aktualnym tematom i rozwojowi w naszych obszarach działalności. Mogą obejmować również prezentację naszego portfolio usług oraz nowych produktów i usług. Państwa dane kontaktowe są przesyłane do nas za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i są przetwarzane na potrzeby udziału w wydarzeniu. Zapisujemy również datę i godzinę rejestracji. Państwa dane są przekazywane osobom trzecim (np. organizatorom imprez, hotelom) wyłącznie, jeśli jest to konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

4.5.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Uczestnictwo w wydarzeniach jest oferowaną przez nas funkcją online. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4.5.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Państwa dane będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do uczestnictwa w danym wydarzeniu. Po wydarzeniu dane będą przechowywane tylko przez okres określony w umowie i/lub przepisach prawa (obecnie od 6 do 10 lat).

4.5.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do uczestnictwa w danym wydarzeniu. W związku z tym nie mają Państwo prawa do zgłoszenia sprzeciwu.

4.6 Badanie opinii klientów biznesowych

4.6.1 Opis i zakres przetwarzania danych
W ramach naszych relacji z klientami biznesowymi okresowo przeprowadzamy ankiety na temat ich zadowolenia w celu poprawy jakości naszych usług. Ankieta dotyczy naszych klientów biznesowych, ale z zasady przechowujemy w bazie danych klientów dane osób kontaktowych. Korzystamy z tych danych kontaktowych, aby wysłać zaproszenie do wzięcia udziału w ankiecie. Udział w ankiecie jest dobrowolny i można w dowolnym momencie poinformować nas, żebyśmy w przyszłości nie wysyłali zaproszeń do wzięcia udziału w ankietach dla klientów. Dane kontaktowe nie są już z reguły wymagane do analizy, ponieważ wyniki ankiety składają się z informacji czysto statystycznych. Osobista identyfikacja użytkownika nie jest więc możliwa.

4.6.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych kontaktowych jest zazwyczaj art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes dotyczy obsługi i utrzymania klientów oraz poprawy jakości naszych usług.

4.6.3 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Co do zasady wyniki ankiet będą przechowywane przez cały okres trwania relacji biznesowych. Jeśli wyniki ankiet składają się z danych czysto statystycznych, zastosowanie mają inne przepisy.

4.6.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych
Mają państwo prawo, z powodów wynikających z konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych kontaktowych. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o kontakt pod adresem kontaktowym podanym w art. 1.

4.7 Śledzenie aktywności użytkownika na stronie internetowej

Ta strona korzysta z narzędzi, które zwiększają łatwość w obsłudze i mierzą pokrycie strony internetowej. W tym celu dane dostępowe użytkownika są rejestrowane zgodnie z art. 2, a zachowanie użytkownika jest analizowane zgodnie przy użyciu plików cookie z art. 3. Co do zasady śledzenie aktywności na stronie nie wymaga osobistej identyfikacji użytkownika. Adres IP, z którego się logowano, nie jest wykorzystywany albo jest wykorzystywany tylko w formie skróconej i tak tworzone są tylko pseudonimizowane profile użytkowników. Co do zasady adres IP nie jest łączony z innymi danymi i mają Państwo prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Osobiste profile użytkowników są tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach i tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Usługi śledzenia aktywności użytkownika na stronie internetowej są regularnie świadczone przez usługodawców, którzy przetwarzają profil użytkownika zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie do własnych celów. Wynika to z umów dotyczących realizacji zamówień. Jeżeli usługodawcy mają biura poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej UE/EOG), wówczas ma miejsce tzw. transfer danych do państwa trzeciego. Jest to dozwolone pod warunkiem wyrażenia zgody, zapewnienia gwarancji poziomu ochrony danych zgodnie z normami UE lub zaklasyfikowania danego państwa trzeciego jako bezpiecznego przez Komisję Europejską. Przekazywanie danych do państwa trzeciego w związku ze świadczeniem poszczególnych usług zostało szczegółowo opisane poniżej. Dalsze informacje o odbiorcach danych oraz o przekazywaniu danych do państw trzecich znajdują się w art. 6 i 7.

4.7.1 Google Tag Manager
Strona korzysta z Google Tag Manager. Usługę świadczy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google Inc.). Narzędzie Google Tag Manager może być wykorzystywane do zarządzania usługami śledzenia aktywności użytkowników na stronie internetowej zintegrowanymi z tą stroną i innymi usługami przy użyciu tak zwanych tagów (znaków zastępczych dla kodu strony internetowej). Google Tag Manager jedynie implementuje tagi i nie korzysta z żadnych plików cookie ani nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia tylko inne tagi, które z kolei mogą zbierać dane, nie ma jednak dostępu do tych danych.

4.7.2 Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics. Google Analytics to usługa świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Google Analytics tworzy pseudonimizowany profil użytkownika w celu zwiększenia łatwości korzystania ze strony internetowej. Pseudonimizacja polega na skróceniu adresu IP przed przesłaniem danych do Google, w związku z czym nie można ustalić tożsamości użytkownika. Pseudonimizowany profil użytkownika jest analizowany w celu optymalizacji strony pod kątem przyjazności dla użytkownika. Nie jest on łączony z innymi danymi Google. Na podstawie umowy o realizację zamówienia zapewniamy, że Google przetwarza dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google Analytics znajdują się w polityce prywatności danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

4.7.3 Use of SalesViewer® technology:
This website uses SalesViewer® technology from SalesViewer® GmbH on the basis of the website operator’s legitimate interests (Section 6 paragraph 1 lit.f GDPR) in order to collect and save data on marketing, market research and optimisation purposes.

In order to do this, a javascript based code, which serves to capture company-related data and according website usage. The data captured using this technology are encrypted in a non-retrievable one-way function (so-called hashing). The data is immediately pseudonymised and is not used to identify website visitors personally

The data stored by Salesviewer will be deleted as soon as they are no longer required for their intended purpose and there are no legal obligations to retain them.

The data recording and storage can be repealed at any time with immediate effect for the future, by clicking on https://www.salesviewer.com/opt-out in order to prevent SalesViewer® from recording your data. In this case, an opt-out cookie for this website is saved on your device. If you delete the cookies in the browser, you will need to click on this link again.

4.7.5 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla gromadzenia i analizy pseudonimizowanych profili użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO/ art. 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach (TMG). Mamy prawnie uzasadniony interes w optymalizacji strony internetowej pod kątem użyteczności i pomiaru pokrycia strony.

4.7.6 Czas lub kryteria określenia czasu przechowywania danych
Dane gromadzone i analizowane podczas korzystania z usług śledzenia aktywności użytkowników na stronach internetowych są zazwyczaj przechowywane, dopóki użytkownik nie zgłosi sprzeciwu. Czas przechowywania plików cookie nie przekracza 24 miesięcy.

4.7.7 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się korzystaniu z Google Analytics, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub klikając na poniższy link w celu pobrania i zainstalowania dostępnych wtyczek do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ponadto można wyłączyć śledzenie stron internetowych przez wszystkich dostawców, którzy są częścią inicjatywy samoregulacyjnej „Your Online Choices”, poprzez link www.youronlinechoices.eu.

4.8 Reklama

Wykorzystujemy również Państwa dane dostępowe zgodnie z art. 2, aby wyświetlać na naszych stronach internetowych reklamę dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz rozsyłać newsletter Arvato Supply Chain Solutions. Dzięki temu możemy rozpoznać fałszywe kliknięcia i wyświetlać możliwie jak najbardziej dopasowane reklamy. Reklama, która jest prezentowana użytkownikowi, jest wybierana na podstawie danych dostępowych, które są gromadzone podczas korzystania ze stron internetowych i newslettera (tzw. re-targeting). Udzielenie zgody na spersonalizowaną reklamę stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych w zakresie odpowiadającym udzielonej zgodzie. Bez Państwa zgody przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w formie pseudonimizowanej, tzn. dane gromadzone w związku z reklamą online nie są łączone z innymi danymi (np. danymi kontaktowymi).

4.8.1 Reklama ukierunkowana (newsletter)
Na stronie można zapisać się na bezpłatny newsletter. W celu weryfikacji tożsamości użytkownika i sprawdzenia, czy jest zarejestrowany, stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody, w ramach której zapisywane są dane techniczne rejestracji (np. godzina i data). Przy rejestracji otrzymujemy również Państwa dane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, które są następnie przetwarzane przez usługodawców w celu wysłania newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Co do zasady chodzi tylko o adres e-mail. Dalsze informacje są opcjonalne.

Rejestrując się, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas i naszych spółek zależnych z grupy Arvato Supply Chain Solutions, pocztą elektroniczną, reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań dotyczących naszych produktów i usług logistycznych.

Korzystając z plików cookie i technologii śledzenia aktywności użytkowników na stronie internetowej, zapisujemy Państwa dane podczas korzystania z treści newslettera (np. które linki zostały kliknięte). Ma to na celu określenie, kiedy newsletter jest otwierany i w jaki sposób jest wykorzystywany (np. wskaźnik kliknięć lub otwarć). Ponadto możemy dostosować treść, a tym samym reklamę, do Państwa zainteresowań (np. zainteresowanie określonym obszarem działalności takim jak produkty konsumenckie). Na potrzeby indywidualizacji treści, oprócz danych dotyczących korzystania z newslettera, analizujemy następujące dane:

 • dane dostępowe gromadzone w trakcie korzystania ze strony zgodnie z art. 2 (pliki dziennika i wykorzystywane funkcje, np. pobieranie opracowania lub białej księgi);
 • dane kontaktowe udostępnione przez Państwa oraz informacje dobrowolne (nazwisko, adres e-mail, telefon, dane firmowe, np. nazwa firmy i branża).

Państwa dane są łączone i przechowywane w formie profilu osobistego w naszej bazie danych CRM.

4.8.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną reklamy internetowej wykorzystującej pseudonimizowane profile użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO / art. 15 ust. 3 niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach. Uzasadnionym interesem jest dopasowanie prezentowanych reklam i oferty naszych produktów i usług prezentowanych za pośrednictwem strony internetowej i newslettera.

Podstawą prawną prezentowania zindywidualizowanych reklam jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO / art. 7 ust. 2 par. 3 ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji. Celem newslettera jest zwrócenie się do (potencjalnych) klientów biznesowych Arvato Supply Chain Solutions z reklamą w celu poinformowania ich o produktach i usługach. Zapisanie się na newsletter jest dobrowolne i co do zasady niezależne od innych funkcji strony internetowej.

4.8.3 Czas lub kryteria określania czasu przechowywania danych
Pseudonimizowane profile użytkowników stworzone na potrzeby reklamy online są przechowywane przez okres 4 lat, chyba że złożono sprzeciw wobec przetwarzaniu danych na potrzeby reklamy online. Pliki cookie Google z reguły tracą ważność po upływie 30 dni.

Indywidualne zainteresowania zapisane za pośrednictwem newslettera są przechowywane do momentu wycofania zgody użytkownika. Ze względu na obowiązek dowodowy przechowujemy udzielone pozwolenie na przetwarzanie i jego cofnięcie przez trzy lata od momentu jego otrzymania.

4.8.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych osobowych
Reklamę online usług Google można wyłączyć w następujący sposób:

 • blokując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby pliki cookie były blokowane przez domenę www.googleadservices.com,
 • zmieniając ustawienia reklam Google na adssettings.google.de/authenticated; lub
 • instalując wtyczkę dezaktywacyjną w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome dostępną na stronie support.google.com/ads/answer/7395996

Ponadto można wyłączyć reklamę online u wszystkich dostawców, którzy są częścią inicjatywy samoregulacyjnej Your Online Choices na stronie www.youronlinechoices.eu.

Zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania zindywidualizowanej reklamy i tym samym newslettera można w każdej chwili wycofać, korzystając z linku wyrejestrowującego lub wysyłając informacje o wycofaniu zgody do Arvato Supply Chain Solutions SE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info[at]arvato-supply-chain.com lub poczty tradycyjnej na adres: Reinhard-Mohn-Straße 22, 33333 Gütersloh, Niemcy.

4.9 Aplikacja online

4.9.1 Opis i zakres przetwarzania danych
Na stronie publikowane są oferty pracy. Użytkownik, który chce ubiegać się o pracę w Arvato Supply Chain Solutions, zostaje przekierowany do portalu rekrutacyjnego Bertelsmann. W związku z tym faktyczne przetwarzanie danych na potrzeby procedury składania podań o pracę nie odbywa się na tej stronie internetowej. Odpowiedzialność za ogłoszenia o pracę ponosi firma, która je opublikowała. Ta firma otrzymuje również otrzymuje Państwa dane wraz z otrzymaniem aplikacji online. Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Z dalszymi informacjami na temat przetwarzania danych w związku z aplikacją online można zapoznać się podczas rejestracji i tworzenia profilu kandydata, a dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem poniższego linku: https://jobsearch.createyourowncareer.com/content/Privacy-Policy/?locale=en_US

4.9.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Po otrzymaniu aplikacji online na konkretne stanowisko pracy Państwa dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją. Na etapie przygotowania do zawarcia umowy o pracę potencjalny pracodawca jest zainteresowany umiejętnościami specjalistycznymi i cechami charakteru wymaganymi na danym stanowisku pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.9.3 Czas lub kryteria określania czasu przechowywania danych
Państwa dane są przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o rekrutacji. Po zakończeniu procesu aplikacji online dane osobowe zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania (obecnie wynosi on zazwyczaj 6 miesięcy).

4.9.4 Prawo do sprzeciwu lub usunięcia danych
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia decyzji o zatrudnieniu, tzn. do celów (przed)umownych. Nie ma zatem możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

5. Zewnętrzni dostawcy usług i treści

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy zewnętrzne usługi i treści. W przypadku korzystania z takiej usługi lub wyświetlania treści osób trzecich dane techniczne dotyczące komunikacji będą przekazywane pomiędzy użytkownikiem a przedmiotowym dostawcą.

Ponadto może się okazać, że dostawca danych usług lub treści będzie przetwarzał Państwa dane do dalszych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści osób trzecich, które świadomie przetwarzają dane do własnych celów, w taki sposób, że albo wstrzymuje się komunikację w celach innych niż prezentacja treści lub usług na naszej stronie internetowej albo komunikacja odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę się na korzystanie z usługi. Ponieważ nie mamy żadnego wpływu na dane gromadzone przez osoby trzecie i ich przetwarzanie, nie możemy udzielić żadnych wiążących informacji na temat procesu i zakresu przetwarzania Państwa danych.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych dla administratorów danych dostawców usług i treści, które włączyliśmy:

 • Media społecznościowe: […]
 • YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399
 • Google Maps: https://maps.google.com/help/terms_maps.html

6. Kto otrzymuje moje dane?

W naszej firmie dostęp do danych osobowych otrzymują działy, które potrzebują tych danych do realizacji celów, o których mowa w art. 4. Nasi usługodawcy (podmioty przetwarzające) mogą również uzyskać dostęp do Państwa danych. Obowiązek przestrzegania instrukcji, zachowania bezpieczeństwa danych i poufności przez tych usługodawców wynika z umów o przetwarzanie danych.

Przekazywanie danych innym odbiorcom, takim jak partnerzy reklamowi, dostawcy usług w zakresie mediów społecznościowych lub organy ścigania (zwanym dalej osobami trzecimi) odbywa się tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy udzielono zgody. Zapisując się na newsletter, wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych również spółkom zależnym naszej grupy kapitałowej Arvato Supply Chain Solutions w celu dostosowania reklam do Państwa potrzeb. Zachowanie poufności i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych jest zapewnione dzięki wewnętrznym wytycznym o ochronie danych i wspólnemu zarządzaniu bezpieczeństwem danych.

7. Czy moje dane są przetwarzane w państwie trzecim?

Jeżeli usługodawcy i/lub strony trzecie wymienione w art. 6 mają oddziały poza UE/EOG, Państwa dane mogą zostać przekazane do kraju, w którym nie można zagwarantować poziomu ochrony danych odpowiedniego dla UE/EOG. Taki poziom ochrony danych można jednak zapewnić za pomocą stosownej gwarancji. Przykładem są standardowe klauzule umowne opracowane przez Komisję Europejską. Od wszelkich gwarancji można odstąpić w drodze wyjątku, jeżeli wyrażą Państwo zgodę lub przekazanie danych do państwa trzeciego jest konieczne do realizacji stosunku umownego. Komisja Europejska uznała również niektóre państwa trzecie za bezpieczne, co oznacza, że spółka nie musi w takich przypadkach udzielać stosownych gwarancji.

Transfer danych do państwa trzeciego odbywa się za pośrednictwem usług Google do śledzenia aktywności użytkowników na stronach internetowych i reklam online. Co do zasady dane będą przetwarzane przez Google w UE. Google będzie w stanie uzyskać dostęp do danych w USA tylko w wyjątkowych przypadkach, np. z powodu konserwacji technicznej.

Przekazanie danych do państwa trzeciego może również odbywać się za pośrednictwem naszego newslettera w przypadku reklamy ukierunkowanej. Niektóre z naszych spółek zależnych znajdują się poza UE/EOG (np. USA lub Szanghaj). Podpisaliśmy z nimi standardowe klauzule umowne zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do.

8. Jakie przysługują mi prawa w zakresie ochrony danych?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych. Jeśli dane osobowe są niepoprawne lub nieaktualne, mogą Państwo zażądać ich poprawienia. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 17 i 18 RODO. Mają Państwo również prawo do otrzymywania danych, które Państwo przekazali, w powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych).

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody powinno być skierowane do spółki na adres podany w art. 1.

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Państwa konkretnej sytuacji, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 6 lit. f RODO. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy bezpośredniej. To samo dotyczy automatycznych procedur przy korzystaniu z poszczególnych plików cookie, pod warunkiem, że nie są one niezbędne do udostępnienia strony internetowej.

Ponadto mają Państwo możliwość skontaktowania się z urzędem ds. ochrony danych osobowych i zgłoszenia sprzeciwu. Organem odpowiedzialnym jest:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Niemcy
tel: +49 211/38424-0
fax: +49 211/38424-10
e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

Mogą Państwo również skontaktować się z organami ds. ochrony danych osobowych właściwymi dla miejsca zamieszkania.

Data ostatniej aktualizacji: kwiecień 2020 r.