Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna zgodna z § 5 ustawy o mediach elektronicznych (TMG)

Właściciel tej strony:

Arvato Supply Chain Solutions SE
Reinhard-Mohn-Straße 22
33333 Gütersloh
Niemcy

Phone +49 511 8999 55650
E-Mail Contact
https://arvato.com

Arvato Supply Chain Solutions SE
NUMER NIP: DE 319 051 807
Rejestr handlowy: Lokalny Sąd w Gütersloh HRB 11370

Dyrektorzy Zarządzający:
Andreas Barth, Julia Börs, Frank Schirrmeister, Dr. Thorsten Winkelmann

Odpowiedzialna za treść / dane rejestrowe:
Arvato Polska Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 150
62-064 Plewiska
NIP: 527-02-03-276
KRS: 0000007209
REGON: 011073542

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy:19.326.500 zł
Zarząd: Lidia Ratajczak-Kluck, Maciej Skibiński, Stephan Schierke.

Stopka odnosi się do Arvato Supply Chain Solutions Business Group.

Odpowiedzialność:

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie zostały dokładnie sprawdzone. Dokładamy wszelkich starań, aby stale dodawać i aktualizować dostępne informacje. Nie możemy jednak zagwarantować, że są kompletne, dokładne i całkowicie aktualne. Arvato Supply Chain Solutions SE przekazuje te informacje bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Arvato Supply Chain Solutions SE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej, o ile szkody te nie wynikają z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony Grupy Arvato Supply Chain Solutions. Nasze strony internetowe zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych. Te linki służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie mamy wpływu na rozwój treści tych powiązanych stron. Operatorzy powiązanych stron ponoszą zatem wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

Prawa autorskie:

Prawa autorskie 2018 / Arvato Supply Chain Solutions SE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały zawarte w tej witrynie, w tym teksty, obrazy, logo i inne materiały (łącznie „Treści”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe, są własnością Arvato Supply Chain Solutions SE lub jej filii. Zgadzasz się, by ich nie kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnej treści zawartej na stronie, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Arvato Supply Chain Solutions SE. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących lub opracowanych w przyszłości. Niniejsza deklaracja obejmuje wszelkie treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy

Social Media
Ta stopka odnosi się do następujących profili w social media:

Prawa licencjonowane:
Ta strona używa zdjęć z portali Fotolia (https://de.fotolia.com), Adobe Stock (https://stock.adobe.com) iiStockphoto.

Obowiązuje od: Kwiecień 2020